Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 8421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych - strona 1 Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych - strona 2 Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczanie zawartości popiołu w produktach spożywczych Związki mineralne w produktach żywnościowych występują w postaci nieorganicznej - jako tlenek, węglany, siarczany, krzemiany i chlorki - oraz w różnych połączeniach organicznych z białkami, węglowodanami i lipidami. Popiół - jest to pozostałość to pozostałość po całkowitym spalaniu (zmineralizowaniu) substancji organicznych w produktach spożywczych w takich warunkach, w jakich nie następuje rozkład chlorków i utlenienie się chlorku. Do głównych składników popiołu zalicza się K, Ca, Na, Mg i Fe spośród metali P, S i Cl - z metaloidów. W skład popiołu wchodzą również ewentualne zanieczyszczenia mineralne w postaci piasku, kurzu lub pozostałości po stosowanych środkach chemicznych. Ilość i skład popiołu zależy od pochodzenia żywności i od stosowanej metody mineralizacji próby (tab.). W świeżych owocach zawartość popiołu waha się w granicach od 0,2% do 0,8%, niektóre suszone owoce (np. morele) mogą zawierać ok. 3,5% popiołu, nasiona strączkowe około 4%, natomiast cukier, miód i syropy zawierają śladowe jego ilości do 0,05%. Zawartość popiołu w wybranych produktach
Produkt
Zawartość popiołu (mg/100g)
Mleko 3,5%
357
Jaja
539
Kiełbasa krakowska sucha
2020
Makrela wędzona
1721
Chleb
681
Otręby pszenne
3029
Ziemniaki
587
Orzechy laskowe
1280
Mak niebieski
3722
Czekolada gorzka
1038
Oznaczenie zawartości popiołu maże być prowadzone w celu: -Określenie wartości odżywczej produktów spożywczych, o której w znacznym stopniu decyduje skład jakościowy i ilościowy popiołu -oznaczenie zawartości niektórych pierwiastków (potas, sód, wapń, fosfor, itp.) -oznaczenie zawartości metali ciężkich, szkodliwych dla zdrowia, do których zaliczamy: ołów, arsen, miedź, cynk, kadm, rtęć, cynę -oznaczenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych, tj. piasku, pozostałości po stosowaniu herbicydów. Na charakterystykę popiołu składa się oznaczenie: a) zawartości popiołu całkowitego (surowego) b) zawartości popiołu nierozpuszczalnego w 10% kwasie solnym c) zawartość popiołu czystego d) zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie e) odczynu popiołu f) jego składu mineralnego Popiół całkowity ( surowy) - jest to masa popiołu oznaczonego bezpośrednio po mineralizacji (spopieleniu) próby. Popiół całkowity jest wyznacznikiem wartości żywieniowej, może zawierać też ślady zanieczyszczeń (np. piasek). Popiół nierozpuszczalny w 10% HCl - wskazuje głównie na zawartość piasku, który nie rozpuszcza się w 10% HCl, określa czystość produktu.

(…)

…) lub nawet zwykłej wody destylowanej. Po podaniu tych związków następuje rozpuszczenie stopionej substancji i dostarczenie tlenu niezbędnego do utlenienia węgla i innych pierwiastków. Natomiast by zapobiec stratom fosforu, chloru, należy dodać przed mineralizacją substancje alkalizujące, np. octan magnezu. Mineralizacja "na mokro" - polega na utlenianiu substancji organicznych za pomocą mocnych kwasów mineralnych…
… przez monochrometr, a następnie na detektor. 4.Polarografia - jest jedną z metod elektroanalitycznych i może być wykorzystana do oznaczenia jonów. Polega ona na badaniu zmian natężenia prądu, płynącego przez roztwór z badaną substancją w czasie elektrolizy w zależności od liniowo rosnącego potencjału z zastosowaniem kroplowej elektrody rtęciowej.

…, który nie rozpuszcza się w 10% HCl, określa czystość produktu. Popiół czysty - nie zawiera piasku: popiół surowy - piasek = popiół czysty Popiół rozpuszczalny w wodzie - jest to frakcja związków rozpuszczalnych, głównie soli sodu, potasu oraz chlorków i węglanów wyługowanych za pomocą gorącej wody destylowanej z popiołu całkowitego, uzyskanego po spopieleniu próby. Odczyn popiołu - określa kwasowość (przewago Cl, P…
…. Zawartość popiołu całkowitego lub poszczególnych pierwiastków w badanych produktach oznacza się przy zastosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych, tj.: 1.Konduktometria 2.Absorpcyjna spektrometria atomowa (ASA lub AAS) 3.Fotometria płomieniowa 4.Polarografia 1.Konduktometria - jest to metoda analityczna polegająca na pomiarze konduktancji (przewodności elektrolitycznej) roztworu między dwiema…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz