Metody fizyczne oraz chemiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody fizyczne oraz chemiczne - strona 1 Metody fizyczne oraz chemiczne - strona 2 Metody fizyczne oraz chemiczne - strona 3

Fragment notatki:


Próba z antronem i stężonym kwasem siarkowym Do 2 cm3 roztworu zawierającego 10-100 mg cukrowców dodać 4 cm3 0,2% roztworu antronu w stężonym kwasie siarkowym
Po czasie 1 minuty pojawia się niebieskozielone zabarwienie
Reakcję pozytywną dają heksozy, aldopentozy, 6-dezoksyryboza i kwas heksuronowy
Wykrywanie pentoz - reakcja Taubera Kilka kropli badanego roztworu dodać do 0,5 cm3 odczynnika benzydynowego (1g benzydyny rozpuszczonej w 25 cm3 lodowatego kwasu octowego), ogrzewać do wrzenia, a następnie ochłodzić
W przypadku obecności pentoz pojawia się wiśniowoczerwone zabarwienie, heksozy dają zabarwienie żółtobrunatne Odróżnianie fruktozy od glukozy i dwucukrów Kilka cm3 roztworu badanych cukrów zmieszać z 2,5 cm3 roztworu Fehlinga, pozostawić w temperaturze pokojowej i obserwować czas odbarwienia roztworu
W ciągu godziny fruktoza powoduje całkowite odbarwienie. Dla pozostałych cukrowców czas ten wynosi 4 i więcej godzin
METODY OZNACZANIA CUKROWCÓW Metody oznaczania węglowodanów można podzielić na
Fizyczne
Chemiczne
Biologiczne
Istnieje wiele metod kombinowanych, tj fizykochemicznych lub biochemicznych
METODY FIZYCZNE Metody densymetryczne - oparte na pomiarze gęstości wodnych roztworów cukrów za pomocą aerometru lub piknometru
Gęstość przelicza się przy pomocy tabel na zawartość ekstraktu - metody orientacyjne lub półilościowe
Metody refraktometryczne - oparte na pomiarze współczynnika załamania światła (refrakcji) przez cząsteczki cukru rozpuszczonego w wodzie
W produktach spożywczych, w których cukry stanowią główny składnik, stawia się często znak równości między oznaczoną zawartością cukru, a zawartością suchej masy
Metody polarymetryczne - wykorzystują zdolność skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego tj takiego, którego drgania zachodzą tylko w jednej płaszczyźnie, przez cząsteczki cukrów w roztworze wodnym, w których obecne są asymetryczne atomy węgla
METODY ENZYMATYCZNE Wykorzystywane do oznaczania glukozy i fruktozy, względnie oligosacharydów po hydrolizie
W pierwszym etapie oznaczenia w wyniku fosforylacji otrzymywany jest glukozo-6-fosforan, który w reakcji z NADP+ w obecności dehydrogenazy fosfoglukonianowej jest utleniany z utworzeniem NADPH
Ilość powstającego NADPH, oznaczanego spektrofotometrycznie w zakresie nadfioletu, jest proporcjonalna do ilości glukozy
METODY CHEMICZNE Metody absorpcyjne (kolorymetryczne) - oparte na pomiarze absorbancji związków barwnych powstających w wyniku reakcji chemicznej cukrów (najczęściej monosacharydów) z różnymi odczynnikami chemicznymi


(…)

… redukujące cukrów w stosunku do soli miedzi, wynikające z obecności w ich cząsteczkach wolnych grup karbonylowych (ketonowej =CO lub aldehydowej -CHO)
Bezpośrednio redukujące właściwości posiadają: wszystkie monosacharydy oraz niektóre oligosacharydy np. maltoza i laktoza, gdzie jedna z grup aldehydowych pozostaje wolna
Właściwości redukujące mogą również posiadać inne sacharydy po przeprowadzonej hydrolizie do monosacharydów, o pierwotnie zablokowanych grupach karbonylowych
Sacharoza nie ma bezpośrednich właściwości redukujących, gdyż aldehydowa grupa glukozy oraz ketonowa fruktozy uczestniczą w tworzeniu wiązania glikozydowego
Sacharydy zawierające wolne grupy karbonylowe określa się jako „cukry bezpośrednio redukujące”
Sacharydy pozbawione właściwości redukujących poprzez zablokowanie grupy…
… i utrzymaniu w temperaturze 68-70 C przez 5 minut
Po schłodzeniu roztwór należy zobojętnić 30% wodorotlenkiem sodu wobec wskaźnika fenoloftaleiny i dopełnić wodą w kolbie miarowej tak, aby w kolbie otrzymać stężenie badanych cukrów w przedziale 0,1-0,4% dla metod Lane-Eynona i Bertranda oraz w przedziale 0,1-0,25% dla metody Luffa-Schoorla
Zmiana stężenia kwasu w hydrolizowanym roztworze może stać się powodem…
… odbiałczenie i klarowanie próby
Z roztworów i wyciągów z produktów spożywczych (przetworów owocowych, warzywnych, cukierniczych, miodu, win, pieczywa) przed ilościowym oznaczeniem cukrów należy usunąć substancje interferujące (np. białka, pektyny, substancje niesacharydowe o właściwościach redukujących w stosunku do miedzi lub żelaza oraz substancje, które ulegają przemianom do reduktonów), jak też substancje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz