Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa) - strona 1 Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa) - strona 2 Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa) - strona 3

Fragment notatki:


ATOMOWA SPEKTROFOTOMETRIA ABSORPCYJNA (ASA) Wzbudzenie atomów - jest to pierwszy etap w metodach emisyjnych W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia atomy znajdują się w stanie podstawowym, zwanym również stanem normalnym lub niewzbudzonym. Stanowi temu odpowiada minimum energii układu
Elektrony znajdujące się na poziomie podstawowym nie mogą emitować promieniowania, ponieważ nie mają możliwości przejścia na zapełnione całkowicie niższe poziomy energetyczne
Aby zachodziła emisja, należy dostarczyć atomowi kwantu energii, który spowoduje przeniesienie elektronu na wyższy poziom energetyczny
Atom znajduje się wtedy w tzw stanie wzbudzonym o większej energii, niż energia stanu podstawowego Drugim etapem w metodach emisyjnych jest przejście elektronu z wyższego poziomu energetycznego na niższy Przejściu temu towarzyszy wydzielenie energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego
Wzbudzenie optyczne Wzbudzenie optyczne atomów przez dostarczenie energii elektromagnetycznej, wykorzystywane w technice ASA, zachodzi najczęściej po absorpcji promieniowania w zakresie nadfioletu (UV) lub światła widzialnego (VIS), rzadziej promieniowania rentgenowskiego
Czas trwania atomu w stanie wzbudzonym jest na ogół bardzo krótki i wynosi 10 -8 sekundy
Wobec krótkiego czasu trwania wzbudzonych atomów, w ciągu jednej sekundy, te same atomy są wielokrotnie wzbudzane i wielokrotnie emitują promieniowanie, co pozwala na ustalenie się równowagi dynamicznej w danych warunkach wzbudzenia, w wyniku czego natężenie emitowanego promieniowania jest stałe
Wszystkie pierwiastki w zależności od energii wzbudzenia można podzielić na trzy grupy
Pierwiastki o niskiej energii wzbudzenia (1,4-3 eV) (większa długość fali)
Pierwiastki o średniej energii wzbudzenia (3-10 eV)
Pierwiastki o wysokich potencjałach wzbudzenia (10-35 eV) (mniejsza długość fali)
ZASADA ASA  Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (ASA), zwana również absorpcją atomową, polega na pomiarze promieniowania monochromatycznego pochłoniętego przez wolne atomy danej substancji
 Metoda ta wprowadzona została w latach 1953-55 i stała się jedną z najczęściej stosowanych instrumentalnych metod analitycznych
Podstawą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej jest prawo promieniowania Kirchhoffa, zgodnie z którym pierwiastek absorbuje promieniowanie o takiej długości fali, jaką emituje w stanie wzbudzonym
Mierzona absorbancja jest wprost proporcjonalna do liczby atomów w jednostce objętości, czyli do ich stężenia oraz grubości warstwy absorbującej
Aby mogła zajść absorpcja danego promieniowania dostatecznie duża liczba atomów musi znajdować się w stanie podstawowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz