chemiczna analiza instrumentalna - atomowa spektrometria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza instrumentalna - atomowa spektrometria - strona 1 chemiczna analiza instrumentalna - atomowa spektrometria - strona 2 chemiczna analiza instrumentalna - atomowa spektrometria - strona 3

Fragment notatki:


ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA (ASA) Spektrometria atomowa jest metoda analityczną opartą na interpretacji widm atomowych i wykorzystująca ilościowe zależności między przejściami elektronowymi a oddziałujacą na nie energią.
Metody oparte na spektroskop ii atomowej obejmuja trzy rózne techniki analityczne: Emisję atomową
Absorpcję atomową
Fluorescencje atomową
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej jest jedną z częściej stosowanych metod oznaczania śladowych zawartości pierwiastków.
Metoda ta polega na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez wolne atomy utworzone najczęściej na drodze termicznej stosując tzw. plazmę niskotemperaturową ( 1000-4000 K )
Badane atomy wprowadza się do środowiska absorbującego w postaci roztworu. Wolne atomy otrzymuje się z roztworów perzez doprowadzenie energii.
Liczba wolnych atomów w plazmie jest proporcjonalana do steżenia roztworu badanego czyli:
N=r*e
Metoda opiera się na dwóch prawach: Prawo Kirchoffa - jeżeli układ atomów silnie emituje promieniowanie o okreslonej długości fali to także silnie absorbuje promieniowanie o tej samej długości fali.
Prawo Lamberta - Beera - absorbancja promieniowania przez ośrodek materialny jest proporcjonalna do długości drogi promieniowania w tym ośrodku oraz do stężenia adsorbujących cząsteczek atomów.
A=log =log =ε λ bN
ε λ- molowy współczynnik absorpcji przy długości fali λ
b- długość drogi optycznej
N- liczba wolnych atomów w środowisku absorbującym
Schemat spektrometru ASA:
Źródło promieniowania Źródła promieniowania w spektrometrach absorpcji atomowej powinny emitować linie rezonansowe oznaczonego pierwiastka charakteryzujące się: Stabilnością
Małą szerokością połówkową pasma
Dużym natężeniem
Właściwości takie wykazują:
lampy z katodową wnęką (ang. HCL);
lampy z wyładowaniem bezelektronowym (ang. EDL);
Lampa z katodową wnęką - jest to rurka szklana z okienkiem kwarcowym wypełniona gazem szlachetnym ( Ne, Ar) pod ciśnieniem 2-8 HPa
W rurce znajduje się anoda najczęściej z wolframu i katoda wykonana z metalu, którego linie rezonansowe lampa ma emitować.
Mechanizm powstawania energii promienistej:
Dodatnie jony gazu szlachetnego wypełniającego lampę bombardują katodę i wybijają z niej atomy metalu
Wybite atomy metalu w stanie gazowym ulegają wzbudzeniu i emitują promieniowanie


(…)

… analizowanej substancji w postaci aerozolu.
Gaz utleniający:
Powietrze
Tlen Tlenek azotu(I) -N2O
Gaz palny:
Acetylen
Gaz świetlny
Propan-butan
Procesu fizykochemiczne i reakcje chemiczne zachodzące po wprowadzeniu analizowanego roztworu do płomienia:
Odparowanie rozpuszczalnika
Stopnienie soli i przeprowadzenie jej w stan par
Reakcja dysocjacji termicznej- podstawowa reakcja dostarczająca wolnych atomów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz