Chemiczna analiza instrumentalna

note /search

Chemiczna analiza instrumentalna - atomizacja

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1848

Atomizacja elektrotermiczna: Najczęściej stosowane są kuwety grafitowe. Budowa kuwety grafitowej: Rurka o długości 20-50 mm i średnicy wewnętrznej 4-6 mm W górnej części rurki jest otwór do wprowadzania próbki Próbki ciekłe dozuje się za pomocą mikropipetek, a objętości dozowane są w zakresie ...

Chemiczna analiza instrumentalna - blotting

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1596

BLOTTING E lektrotransfer jest przenoszony na membrany: nitrocelulozowe nylonowe PVDF transfer DNA transfer RNA transfer białek Białka rozkładamy na żelu, przykładamy membranę i wszystko przechodzi na membranę, a żel pozostaje czysty. Transfer jest kompletny jak żel będzie całkowicie czyst...

Chemiczna analiza instrumentalna - dozowanie próbek c.d

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Ogólne zasady dozowania próbek Cd. 5. Temperatura dozownika nie może być również za niska, ponieważ odparowanie składników próbek jest wtedy bardzo powolne w wyniku czego próbka jest wprowadzana do kolumny przez, przy czym piki są rozmyte, niesymetryczne, a rozdzielenie składników jest złe. 6.Pod...

Chemiczna analiza instrumentalna - eluzja, detektory

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1701

Wypełnienie kolumny - w wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej - rozmiar ziaren 5-10μm - cząsteczki mniejsze od 3μm nie są stosowane, gdyż powodują zbyt duże opory fazy ruchomej. Faza ruchoma - rodzaj i ilość rozpus...

Chemiczna analiza instrumentalna - interferencja

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Metody minimalizacji interferencji: Korelacja tła Wzorcowanie metodą dodatków Selektywna ekstrakcja oznaczanego pierwiastka Właściwy dobór kuwety grafitowej Wybór technik wprowadzania próbki Modyfikacja kuwety grafitowej Zastosowanie modyfikatorów matrycy METODY ELEKTROANALITYCZNE Podstawy...

Chemiczna analiza instrumentalna - metody chromatograficzne

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1981

Podział metod chromatograficznych: Podział ze względu na rodzaj fazy stacjonarnej: - chromatografia adsorpcyjna - fazą nieruchomą jest ciało stałe (adsorbent) - chromatografia podziałowa - fazą nieruchomą jest ciesz (naniesiona na nośnik) Podział ze względu na geometrie układu (tylko w

Chemiczna analiza instrumentalna - notatki z wyk_adów - elektorny

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Zasada działania FID Do działania detektora płomieniowo-jonizacyjnego konieczny jest wodór i powietzrze sprężone, które można w razie konieczności zastąpić tlenem. W detektorze spalany jest wodór, przy czym płomień znajduje się między dwoma elektrodami (niekiedy jedną z elektrod jest palnik). Je...

Wysokosprawna chromatografia cieczowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2429

Chemiczna analiza instrumentalna -  ć wiczenia [MSZ]    1  Wysokosprawna chromatografia cieczowa /HPLC/    WST Ę P  Chromatografia jest jedną z najbardziej rozpows...

Chemiczna analiza instrumentalna - atomowa spektrometria

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1890

ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA (ASA) Spektrometria atomowa jest metoda analityczną opartą na interpretacji widm atomowych i wykorzystująca ilościowe zależności między przejściami elektronowymi a oddziałujacą na nie energią. Metody oparte na spektroskop ii atomowej obejmuja trzy rózne techniki...

Chemiczna analiza instrumentalna - chromatografia wst_p

 • Chemiczna analiza instrumentalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1827

Chromatografia - fizykochemiczna metoda rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału między fazę ruchomą i nieruchomą układu chromatograficznego. Rozdzielenie składników mieszaniny jest funkcją efektów ter...