chemiczna analiza instrumentalna - eluzja, detektory

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza instrumentalna - eluzja, detektory - strona 1 chemiczna analiza instrumentalna - eluzja, detektory - strona 2

Fragment notatki:


Wypełnienie kolumny - w wysokosprawnej chromatografii cieczowej kolumnowej - rozmiar ziaren 5-10μm
- cząsteczki mniejsze od 3μm nie są stosowane, gdyż powodują zbyt duże opory fazy ruchomej.
Faza ruchoma - rodzaj i ilość rozpuszczalników stanowiących eluenty w chromatografii cieczowej mają znacznie większy wpływ na proces chromatografowania niż gaz nośny w chromatografii gazowej.
- faza ruchoma w chromatografii cieczowej jest czynnikiem aktywnym - czasem niewielki dodatek drugiego rozpuszczalnika do eluentu wywiera duży wpływ na jakość rozdzielania składników mieszaniny
- przy wyborze fazy ruchomej należy uwzględnić rodzaj i skład rozdzielanej mieszaniny, rodzaj zastosowanego wypełnienia kolumny i rodzaj detektora.
Rozpuszczalniki stosowane jako fazy ruc home w HPLC powinny: - wykazywać odpowiednią zdolność rozpuszczania próbki
- umożliwiać detekcję próbki - charakteryzować się wysokim stopniem czystości
- nie reagować chemicznie ani z fazą stacjonarną, ani z rozdzielaną próbką
- charakteryzować się trwałością w warunkach chromatografowania
Efektywność wymywania substancji z adsorbentu zależy od mocy elucyjnej rozpuszczalnika. Rozpuszczalniki sklasyfikowano wg wzrastającej mocy elucyjnej i powstały w ten sposób tzw. szeregi eluotropowe rozpuszczalników. W przypadku polarnych faz stacjonarnych (np. żel krzemionkowy, tlenek glinu) rozpuszczalniki są ułożone wg rosnącej mocy elucyjnej następująco:
n-pentan, n-heksan, cykloheksan, tetrachlorek węgla, toluen, benzen, eter dietylowy, chloroform, dichlorometan, tetrahydrofuran, dichloroetan, aceton, octan etylu, acetonitryl, pirydyna, etanol, metanol, woda i kwas octowy.
Moc elucji przy chromatografowaniu na niepolarnej fazie stacjonarnej (np. węglowej) jest odwrotna i wzrost mocy elucji można obserwować w szeregu:
woda, metanol, etanol, aceton, propanon, eter dietylowy, butanol, octan etylu, n-heksan, benzen.
Miarą mocy elucyjnej rozpuszczalników, czyli miarą ich zdolności wymywania substancji chromatografowanych z kolumny są indeksy polarności. Chromatografia w normalnym układzie faz Polarne fazy stacjonarne (np. żel krzemionkowy) i mniej polarne fazy ruchome (np. heksan, izooktan, chloroform, chlorek metylenu)
Chromatografia w odwróconym układzie faz Faza stacjonarna słabo polarna lub niepolarna i bardziej polarna faza ruchoma (np. tetrahydrofuran, acetonitryl, metanol, woda)
Elucja izokratyczna Skład mieszaniny jest jednakowy przez cały czas chromatografowania próbki (stała siła elucyjna)
Elucja gradientowa W czasie rozdzielania składników jednej próbki skład eluentu zmienia się, a jego siła elucyjna się zwiększa, dlatego że po kolei wymywamy wszystkie składniki.


(…)

… jest skupione przez układ optyczny w komórce przepływowej, w której część światła jest absorbowana przez wykrywane substancje.
- następnie promień światła rozszczepiany na siatce dyfrakcyjnej pada na matrycę diodową (diody mogą rejestrować intensywność światła w zakresie 190-600nm w ciągu 10ms)
- każda fotodioda przeznaczona jest do pomiaru wąskiego spektrum światła. Jednoczesna rejestracja prądów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz