chemiczna analiza instrumentalna - chromatografia wst_p

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza instrumentalna - chromatografia wst_p - strona 1 chemiczna analiza instrumentalna - chromatografia wst_p - strona 2

Fragment notatki:


Chromatografia - fizykochemiczna metoda rozdzielania składników jednorodnych mieszanin w wyniku ich różnego podziału między fazę ruchomą i nieruchomą układu chromatograficznego.
Rozdzielenie składników mieszaniny jest funkcją efektów termodynamicznych i kinetycznych w układzie chromatograficznym.
Fazą ruchomą może być gaz, ciesz lub płyn w stanie nadkrytycznym, a fazą nieruchomą (stacjonarną) ciało stałe lub ciecz.
W procesie rozdzielania chromatograficznego decydującą rolę odgrywa oddziaływanie między rozdzielanymi składnikami mieszaniny, fazą stacjonarną i ruchomą.
Udział fazy stacjonarnej w procesie rozdzielania:
mały- gdy fazą ruchomą jest gaz
duży- gdy fazą ruchomą jest ciecz lub płyn w stanie nadkrytycznym
Podział metod chromatograficznych Metody chromatograficzne klasyfikuje się według następujących kryteriów:
geometrii układu
rodzaju fazy stacjonarnej
rodzaju fazy ruchomej
Podział ze względu na rodzaj fazy ruchomej: chromatografia gazowa- fazą ruchomą jest gaz
chromatografia cieczowa- fazą ruchomą jest ciecz
chromatografia nadkrytyczna- fazą ruchomą jest płyn w stanie nadkrytycznym
Podział ze względu na rodzaj fazy stacjonarnej: chromatografia adsorpcyjna- fazą stacjonarną jest ciało stałe ( adsorbent)
chromatografia podziałowa- fazą stacjonarną jest ciecz naniesiona na nośnik
Podział ze względu na geometrię układu ( tylko w chromatografii cieczowej ): chromatografia kolumnowa- faza stacjonarna znajduje się w rurce zwanej kolumną
chromatografia planarna- faza stacjonarna umieszczona jest na płaszczyźnie
Idea rozdziału chromatograficznego Mieszaninę składającą się z dwóch składników głównych i jednego ubocznego wprowadzono do fazy ruchomej w czasie, który przyjęto za zerowy i od którego rozpoczął się proces rozdzielania składników. Składniki te w różny sposób oddziałują z fazą ruchomą i nieruchomą.
Podział substancji pomiędzy dwie fazy opisuje współczynnik podziału K D definiowany jako stosunek masy substancji w równych objętościach fazy ruchomej i stacjonarnej.
K D = = K D jest stałą równowagi, która zależy od:
badanej substancji
fazy ciekłej
temperatury
Rozdzielenie składników mieszaniny jest możliwe tylko wtedy gdy ich stałe podziału różnią się między sobą. Zatem aby rozdzielić wszystkie składniki mieszaniny chromatografista musi tak dobrać warunki chromatografowania aby stosunki podziału tych składników były różne.


(…)

… ruchomej
prędkość przepływu fazy ruchomej
temperaturę
W przypadku chromatografii kolumnowej należy wziąć pod uwagę rodzaj i długość kolumny a w przypadku chromatografii cienkowarstwowej rodzaj i wielkość płytki oraz sposób rozwijania chromatogramów.
Parametry retencyjne
Czas retencji- jest to czas przebywania substancji chromatografowanej w kolumnie, czyli czas od momentu jej zadozowania do kolumny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz