Chromatografia, sem VI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chromatografia, sem VI - strona 1 Chromatografia, sem VI - strona 2

Fragment notatki:

CHROMATOGRAFIA
Milowe kroki w chromatografii 1903 - Cwiet - rozdział barwników w kolumnie z kredą
Definicje:
Faza ruchoma - faza, która przepływa przez chromatograf
W cieczowej chromatografii, (LC) - eluent.
W gazowej chromatografii, (GC) - gaz nośny.
Faza stacjonarna - kolumna.
Faza związana - reaktywne grupy związane do fazy stacjonarnej dla osiągnięcia efektu selektywności.
Typy chromatografii:
Klasyfikacja oparta o fazę ruchomą:
Gaz - gazowa chromatografia (GC)
Ciecz - cieczowa chromatografia (LC)
Płyn nadkrytyczny
Cele chromatografii:
Analityczna:
Identyfikacja związków w mieszaninach
Izolacja związków z mieszaniny
Preparatywny lub półpreparatywny
Określenie poziomu zanieczyszczeń
GC jest techniką, w której fazą ruchomą jest gaz. Jest obecnie jedna z najbardziej popularnych metod rozdziału i analizy związków chemicznych. Jest używana do rozdziału licznych związków niskocząsteczkowych.
Wyposażenie: źródło gazu, dozownik lub system wprowadzania próbki, kolumna chromatograficzna, detektor lub rejestrator.
Rotator - miernik ilości przepływającego gazu.
GC rozdziela mieszaninę w oparciu o różnicę w oddziaływaniach poszczególnych składników pomiędzy fazą ruchomą i nieruchomą.
Gaz nośny - głównym celem gazu w GC jest umożliwienie przepływu substancji rozpuszczanych przez kolumnę, faza ruchoma jest często określana, jako gaz. Najczęściej stosowane gazy to: He, Ar, N2, H2. Gaz nośny lub faza ruchoma nie wpływa na retencję substancji. Faza stacjonarna w GC jest głównym czynnikiem wyznaczającym selektywność i retencje substancji rozpuszczonej. Są 3 rodzaje faz stosowanych w GC: Adsorbenty stałe
Ciecze pokrywające nośniki stałe
Nośniki ze związaną fazą
Chromatografia gaz - ciało stałe (GSC):
Ten sam materiał jest stosowany, jako…
Zalety:
Długi zakres użytkowania kolumny
Zdolność do retencji i rozdziału związków
Wady:
Bardzo silna retencja związków lotnych i polarnych
Chromatografia gaz - ciecz (GLC):
Fazą stacjonarną jest ciecz pokrywająca stały nośnik
Ponad 400 ciekłych stacjonarnych faz jest dostępnych w GLC
Materiały zmieniają się od polimerów do fluorowęglanów, stopionych soli i ciekłych kryształów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz