Zafałszowania produktów

note /search

AIJN, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

Stowarzyszenie Przemysłu Soków i Nektarów z Owoców i Warzyw Unii Europejskiej (AIJN) W ramach Międzynarodowej Federacji Producentów Soków Owocowych (FU) w 1958 roku w Paryżu utworzono specjalną komisję składającą się z przedstawicieli stowarzyszeń producentów soków owocowych 6 krajów członkowskich ...

Analiza enzymatyczna, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

ANALIZA ENZYMATYCZNA Walory analiz enzymatycznych Dana substancja może być badana w próbce produktu, w którego w skład wchodzi bez potrzeby uprzedniej izolacji tej substancji. Metody chemiczne są niesatysfakcjonujące, jeżeli w grę wchodzi próbka stanowiąca mieszaninę wielu substancji. Reakcje chem...

Badanie jakościowe soków w świetle IJHARS, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Badania jakościowe soków w świetle kontroli IJHARS Urzędowa kontrola jakości soków i nektarów jest przeprowadzana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych (IJHARS). Inspekcja ta przeprowadza kontrolę na zgodność z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 września...

Chromatografia, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

CHROMATOGRAFIA Milowe kroki w chromatografii 1903 - Cwiet - rozdział barwników w kolumnie z kredą Definicje: Faza ruchoma - faza, która przepływa przez chromatograf W cieczowej chromatografii, (LC) - eluent. W gazowej chromatografii, (G...

Data minimalnej trwałości, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia Data minimalnej trwałości jest określona datą, do której produkty żywnościowe zachowują swoje specyficzne właściwości, pod warunkiem przechowywania we właściwych warunkach. Data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia po...

Definicja zafałszowania, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

Definicja ZAFAŁSZOWANIE jest definiowane, jako proces w wyniku, którego obniżeniu ulega, jakość lub natura danego produktu poprzez dodatek obcej substancji albo substancji zawartej w produkcie i usunięcie istotnego składnika. Historia zafałszowań!!! Przez całą historię wytwarzania żywności była on...

Dobrowolny system kontroli, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1890

Dobrowolny System Kontroli DSK zrzesza członków zwyczajnych - producentów soków i nektarów owocowych oraz producentów soków zagęszczonych (koncentratów). Do DSK mogą również należeć członkowie wspierający, czyli: importerzy soków i nektarów ora...

Elektrochemia, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

ELEKTROCHEMIA Elektrochemia zajmuje się ruchem elektronów do jednego związku( pierwiastka) do drugiego. donor elektronów jest utleniany receptor(akceptor) jest redukowany Kierunek przep...

Elektromagnetyczne spektrum, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Elektromagnetyczne spektrum Promieniowanie jonizujące stosowane w utrwalaniu żywności: Strumień elektronów Promieniowanie gamma Promieniowanie X Promieniowanie jonizujące: Jonizacja związków chemicznych Wysoka energia Wysoka częstotliwość...

Elucja, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zafałszowania produktów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

ELUCJA Metody elucji: Wspólny problem we wszystkich technikach chromatograficznych jest ten, że próbka składa się na ogół z wielu składników, które różnią się znacząco czasem retencji. Elucja gradientowa - zmiana warunków dla kolumny w czasie ze ...