Adsorbent

note /search

Wykład o adsorpcji

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej ciała stałego zwanego adsorbentem (sorbentem). Adsorpcja jest zjawiskiem...

Asdorpcja-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Systemy odnowy wody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

adsorbentu w stanie równowagi istnieje określony rodzaj adsorbatu między roztworem a sorbentem, a szybkość...

Adsorpcja2

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

desorpcji. Chemiosorpcja- ad.chem. polegająca na tworzeniu się silnych wiązań chem między adsorbentem...

Metody separacji CO2 - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

. Procesy adsorpcji podobnie jak i absorpcji dzielimy na fizyczne i chemiczne. Jako adsorbenty wykorzystuje...

Adsorbcja - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

, lub cieczy. Adsorbent- jest to substancja na powierzchni, której następuje adsorbcja. Adsorbat- substancja...