Powierzchnia właściwa adsorbenta - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powierzchnia właściwa adsorbenta - ćwiczenia - strona 1 Powierzchnia właściwa adsorbenta - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Gr. 34
Zespół 1
Ćwiczenie nr 5
Data:
16 listopad 2000
Mierzwa Rafał
Rynduch Zygmunt
Mielnik Michał
WYZNACZANIE POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ
ADSORBENTA METODĄ BET.
Ocena:
Wprowadzenie.
Adsorbcja- jest to samorzutny proces egzotermiczny polegający na zagęszczeniu substancji na powierzchni ciała stałego, lub cieczy.
Adsorbent- jest to substancja na powierzchni, której następuje adsorbcja.
Adsorbat- substancja adsorbowana.
Wyróżniamy:
Adsorbcję fizyczną, w której:
adsorbowane cząstki wiążą się z elementami fazy stałej siłami Van der Waalsa
ilość ciepła wydzielana jest mała
równowagi adsorbcyjne ustalają się szybko (niska energia aktywacji)
adsorbcja ta zanika ze wzrostem temperatury
mogą powstawać warstwy wielocząsteczkowe
Adsorbcję chemiczną, w której:
adsorbowane cząstki wiążą się z elementami fazy stałej siłami kulombowskimi ilość ciepła wydzielana jest duża
wysoka energia aktywacji
adsorbcja ta nie zanika ze wzrostem temperatury
powstaje monowarstwa
Teoria BET została opracowana przez BRUNAUERA, EMMETTA i TELLERA. Tworząc tą teorię przyjęto następujące założenia:
powierzchnia adsorbentu jest jednorodna
cząsteczki w pierwszej monowarstwie są zlokalizowane, tj. nie mają stopni swobody ruchu translacyjnego
nie ma oddziaływań pomiędzy cząsteczkami znajdującymi się na tej samej warstwie
IZOTERMA ADSORBCJI BET MA POSTAĆ:
gdzie:
V- objętość zaadsorbowanego gazu Vm- objętość gazu, która jest potrzebna do pokrycia powierzchni adsorbentu warstwą monomolekularną
Cel ćwiczenia.
Ćwiczenie polega na wyznaczaniu ciśnienia równowagowego par n-pentanu nad adsorbentem (węglem aktywnym granulowanym). Celem ćwiczenia jest wyznaczenie izotermy adsorpcji dla wymienionego układu.
Wykonanie ćwiczenia.
Osuszony adsorbent w ilości 8,2214 gramów wsypujemy do zważonego pojemnika i poddajemy odgazowaniu pod próżnią. Po 50 minutach pojemnik z adsorbentem studzimy i ważymy. Podłączamy dozownik zawierający około 10 cm3 n- pentanu. Temperatura otoczenia wynosi 200 C. Po 6 minutach odczytujemy ciśnienie.
Wyniki pomiarów.
P0- w temperaturze 200 C wynosi 420.2 [tor]
tgα= 79,25
Vi [cm3]
Pi [tor]
Pio
ΔPi
Viads


(…)

….
Adsorpcja na węglu aktywnym jest procesem bardzo interesującym. Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że węgiel aktywny spełnia bardzo dobrze rolę adsorbenta. Pozwala na usuwanie wielu niepożądanych związków, zwłaszcza trudnych do usunięcia związków organicznych. Odchylenie wyników mogą być spowodowane niedokładnym odczytem zmian ciśnienia wskazywanym przez manometr rtęciowy i objętości odparowanego n…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz