Adsorpcja w chemii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja w chemii - strona 1 Adsorpcja w chemii - strona 2

Fragment notatki:

Adsorpcja - występuje w takich układach ,  których istnieje graniczna  powierzchnia oddzielająca dwie dowolne fazy wytworzone przez odmienne  składniki . Układ  jest to określone skupienie materii łącznie z energią  zawarta w tym skupieniu : układ fizycznie jednorodny(gdy  każda dowolnie mała ale dostępna  badaniu część tego układu  wskazuje te same własności co całość., np.: lód, woda,  powietrze itp.)  Fazą układu  jest jego fizycznie jednorodna cześć która daje  się mechanicznie oddzielić od reszty układu. Adsorpcja- polega na skupieniu na powierzchni substancji adsorbującej czyli adsorbentu,  na przykład węgla aktywnego, cząsteczek substancji adsorbowanej, czyli adsorbatu , na  przykład fosgenu , chloru, powietrza. Adsorpcja  ujawnia się w szczególnie silnym  stopniu tam , gdzie adsorbent występuje znacznym rozdrobnieniu i w związku z tym ma  bardzo dużą powierzchnię w stosunku do swojej masy. Utworzenie stanu równowagi adsorpcji zależy od:  Stężenia ciała adsorbowanego  Temperatury  Właściwości adsorbenta  Charakteru substancji adsorbowanej 1. liczba cząsteczek uderzających o jednostkę powierzchni adsorbenta wzrasta ze  stężeniem substancji adsorbowanej . Rośnie wiec także wielkość adsorpcji / odpowiednie  zależności liczbowe dla adsorpcji mono molekularnej podaje równanie izotermy  Langmuira: m- masa adsorbentu αβ - stałe współczynniki liczbowe  c- stężenie adsorbowanej substancji Adsorpcje polimolekularną  wyraża równanie Freudlicha x- masa adsorbatu  m-  masa adsobenta K, n – współczynniki liczbowe C- stężenie adsorbowanej substancji w roztworze 2. Temperatura wywołuje zazwyczaj  zmniejszenie adsorpcji ponieważ ze wzrostem  temp. rośnie energia kinetyczna cząsteczek , co ułatwia odrywanie się ich z powierzchni .  3. Na wielkość i charakter adsorpcji wpływają  w bardzo dużym stopniu własności  fizyczne i chemiczne adsorbenta oraz sposób jego przygotowanie. Doskonałe własności  adsorpcyjne ma węgiel aktywny, otrzymany przez termiczny rozkład drewna, krwi i kości 4. Wielkość adsorpcji zależy w znacznym  stopniu od charakteru ciała adsobowanego .  Adsorpcja gazu jest bowiem tym większa im wyższa jest temperatura wrzenia danego  gazu oraz im większy jest jego cięzar cząsteczkowy.     Adsorpcja apolarna - zachodzi ona wówczas gdy czasteczka związku jest adsobowana  jako całość lub jony tworzą cząsteczkę tego związku są adsorbowane jednakowo silnie Adsorpcja polarna - występuje wtedy gdy oderwane cząsteczki budowie dipolowej  przyjmują w stosunku do powierzchni adsorbenta określoną orientację zbliżając się do 

(…)

… dipolowej
przyjmują w stosunku do powierzchni adsorbenta określoną orientację zbliżając się do
niej biegunem dodatnim lub ujemnym.
Adsorpcja jonowa- zachodzi gdy adsorpcji ulegają tylko aniony lub kationy obecne w
roztworze. Tworzą one powłokę wewnętrzną a w zewnętrznej znajdują się jony
przeciwnego znaku.
Adsorpcja wymienna- polega na reakcji podwójnej wymiany między jonami powłoki
zewnętrznej powierzchni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz