Rodzaje adsorpcji - poprawa I kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje adsorpcji - poprawa I kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Adsorpcja apolarna - zachodzi ona wówczas gdy czasteczka związku jest adsobowana jako  całość lub jony tworzą cząsteczkę tego związku są adsorbowane jednakowo silnie Adsorpcja polarna - występuje wtedy gdy oderwane cząsteczki budowie dipolowej przyjmują w  stosunku do powierzchni adsorbenta określoną orientację zbliżając się do niej biegunem  dodatnim lub ujemnym.    Adsorpcja jonowa - zachodzi gdy adsorpcji ulegają tylko aniony lub kationy obecne w  roztworze. Tworzą one powłokę wewnętrzną a w zewnętrznej znajdują się jony przeciwnego  znaku. Adsorpcja wymienna - polega na reakcji podwójnej wymiany między jonami powłoki  zewnętrznej powierzchni adsorbującej a jonami rozpuszczonymi w roztworze.   Adsorpcja selektywna-  występuje w roztworach koloidalnych, polega na tym ze ze wszystkich  jonów obecnych w roztworze tylko pewne ulegają selektywnej adsorpcji . obowjązuje tu reguła  Panetha, powierzchnia adsorbująca adsorbuje takie jony które występują w składzie sieci  przestrzennej adsorbenta lub te które mogą tworzyc trudno rozpuszczalne związki z jonami  wchodzącymi w skład adsorbującej powierzchni.   Układ koloidalny - jest to taki układ mikro niejednorodny , który wskazuje wymiary cząsteczek  fazy rozproszonej , niezależnie od stanu skupienia fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego. EFEKT CIEPLNY  – EGZOTERMICZNA – WYDZIELA SIĘ CIEPŁO, ENDOTERMICZNA  – WYMAGAJĄ DOPRO-WADZENIA CIEPŁA Z ZEWNĄTRZ - EGZO : C + O2 = CO2 + 406 kJ (96,6 kcal) - ENDO : N2 + 02 = 2NO – 181 KJ (43,2 KCAL) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz