Adsorbcja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorbcja - omówienie - strona 1 Adsorbcja - omówienie - strona 2 Adsorbcja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Gr. 33
Zespół 1
Ćwiczenie nr 3
Data:
7 listopad 2000
Błaż Edyta
Borzęcka Maria
Gołębiowska Anna
Jarosz Joanna
WYZNACZANIE POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ
ADSORBENTA METODĄ BET.
Ocena:
Wprowadzenie.
Adsorbcja- jest to samorzutny proces egzotermiczny polegający na zagęszczeniu substancji na powierzchni ciała stałego, lub cieczy.
Adsorbent- jest to substancja na powierzchni, której następuje adsorbcja.
Adsorbat- substancja adsorbowana.
Wyróżniamy:
Adsorbcję fizyczną, w której:
• adsorbowane cząstki wiążą się z elementami fazy stałej siłami Van der Waalsa
• ilość ciepła wydzielana jest mała
• równowagi adsorbcyjne ustalają się szybko (niska energia aktywacji)
• adsorbcja ta zanika ze wzrostem temperatury
• mogą powstawać warstwy wielocząsteczkowe
Adsorbcję chemiczną, w której:
• adsorbowane cząstki wiążą się z elementami fazy stałej siłami kulombowskimi • ilość ciepła wydzielana jest duża
• wysoka energia aktywacji
• adsorbcja ta nie zanika ze wzrostem temperatury
• powstaje monowarstwa
Teoria BET została opracowana przez BRUNAUERA, EMMETTA i TELLERA. Tworząc tą teorię przyjęto następujące założenia:
• powierzchnia adsorbentu jest jednorodna
• cząsteczki w pierwszej monowarstwie są zlokalizowane, tj. nie mają stopni swobody ruchu translacyjnego
• nie ma oddziaływań pomiędzy cząsteczkami znajdującymi się na tej samej warstwie
IZOTERMA ADSORBCJI BET MA POSTAĆ:
gdzie:
V- objętość zaadsorbowanego gazu Vm- objętość gazu, która jest potrzebna do pokrycia powierzchni adsorbentu warstwą monomolekularną
Cel ćwiczenia.
Ćwiczenie polega na wyznaczaniu ciśnienia równowagowego par n- pentanu nad adsorbentem ( węglem aktywnym granulowanym). Celem ćwiczenia jest wyznaczenie izotermy adsorpcji dla wymienionego układu.
Wykonanie ćwiczenia.
Osuszony adsorbent w ilości 5 gramów wsypujemy do zważonego pojemnika i poddajemy odgazowaniu pod próżnią. Po 50 minutach pojemnik z adsorbentem studzimy i ważymy. Podłączamy dozownik zawierający około 10 cm3 n- pentanu. Temperatura otoczenia wynosi 200 C. Po 5 minutach odczytujemy ciśnienie.
Wyniki pomiarów.
P0- w temperaturze 200 C wynosi 420.2 [tor]
tgα= 158
Vi [cm3]


(…)

… wielu niepożądanych związków, zwłaszcza trudnych do usunięcia związków organicznych. Odchylenie wyników mogą być spowodowane niedokładnym odczytem zmian ciśnienia wskazywanym przez manometr rtęciowy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz