Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej

note /search

Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji - ćw...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2331

Wydział: IiTCh Janusz Budzowski Marek Budziaszek Robert Woloszyn Łukasz Krężel Data: 12.01.2002 gr.34 Ocena: Zespół 2 Ćwiczenie 2 Temat: Wyznaczanie stałej równowagi metodą podziału Nernsta dla reakcji 1. Wstęp teoretyczny Termodynamiczna stała równowagi opisuje stan, w którym prędkości pr...

Prawo podzialu Nernsta- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3612

Ćwiczenie numer 5 Temat: Prawo podziału Nernsta Opracowanie wyników: Obliczamy dokładnie stężenia kwasu octowego [mol/dm3], w wyjściowym roztworze i warstwie wodnej układu: kwas octowy – woda –

Analiza termiczna- instrukcja do ćwiczenia - Przemiana fazowa

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Analiza termiczna Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sporządzenie i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe układu dwuskładnikowego Bi-Sn. Analiza termiczna polega na ogrzewaniu lub chłodzeni...

Rozpuszczalność- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3451

28.03.2013 CZWARTEK Skład grupy: 1. Angelika Staniak 2. Katarzyna Stanisławska Prowadzący: dr inż. Marek Dąbrowski Ocena: ROZPUSZCZALNOŚĆ CIAŁ STAŁYCH W CIECZACH 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych. 2. Wykonanie ćwiczeni...

Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3395

___ ~ r- - _ Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej szybkości oraz energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy. Opis metody: Roztwory związków optycznie czynnych (jak np. sacharozy, glikozy, fruktozy) posiadają właściwość skręc...

Moment dipolowy- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha Celem ćwiczenia jest wyznaczenie trwałego momentu dipolowego wybranego związku organicznego. Metoda pomiaru Metoda Guggenheima i Smitha wyznaczenia trwałego momentu dipolowego oparta jest na pomiarze stałej dielektrycznej i współczynni...

Przewodność- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2611

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej Λ elektrolitu mocnego (wybranego z zestawu: HCl, NaOH, NaCl, CH3COONa) i słabego (CH3COOH), graficzne wyznaczenie

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

ROZPUSZCZALNOŚĆ CIAŁ STAŁYCH W CIECZACH I. Celem ćwiczenia jest badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych. II. Metoda pomiarów. Pomiary wykonuje się metodą dynamiczną (syntetyczną). W silnym świetle obserwuje się temperaturę zaniku ostatniego kryształu w roztworze. Nacz...

Kinetyka reakcji między jonami- instrukcje laboratoryjne

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Badanie kinetyki reakcji między jonami IO3- i I- KINETYKA REAKCJI MIĘDZY JONAMI IO3- i I- 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie rzędu, stałej szybkości oraz określenie mechanizmu reakcji: IO3 + 5I +6H  3I2 + 3H2O - - + poprzez wyznaczenie równania kinetycznego:  d IO3  ...

Prawo podziału Nernsta- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2205

Ćwiczenie numer 5 Temat: Prawo podziału Nernsta Opracowanie wyników: Obliczamy dokładnie stężenia kwasu octowego [mol/dm3], w wyjściowym roztworze i warstwie wodnej układu: kwas octowy – woda –