Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne - strona 1 Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne - strona 2 Inwersja sacharozy- instrukcje laboratoryjne - strona 3

Fragment notatki:

___
~
r-
-
_
Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej szybkości oraz energii
aktywacji reakcji inwersji sacharozy.
Opis metody:
Roztwory związków optycznie czynnych (jak np. sacharozy,
glikozy, fruktozy) posiadają właściwość skręcania płaszczyzny polaryzacji
światła. Kąt skręcenia jest wprost proporcjonalny min. do stężenia
substancji optycznie czynnej. Zmiany stężeń reagentów można śledzić
obserwując zmiany skręcalności optycznej roztworu w czasie.
Wykorzystuje się przy tym to, że sacharoza jest optycznie prawoskrętna,
powstająca glikoza również, natomiast fruktoza w silniejszym stopniu
skręca płaszczyznę polaryzacji światła w lewo. Dlatego podczas reakcji
obserwuje sie zmianę wartości kąta skręcenia w lewo.
Stałą szybkości reakcji wymacza się metodą Guggenheima (tylko dla
reakcji pierwszorzędowych), gdy nieznan a jest wartość kąta skręcenia
w czasie t = 00. Po wykonaniu pomiarów w danej temperaturze, szacuje
się wielkość ~. Jest to czas, w którym reakcja przebiegła co najmniej
połowicznie. Stałą szybkości wyznacza sie wykorzystując zależność:
,
ln( a - a ) = - kt + const
gdzie pomiary a i a" wykonane są w odstępie czasu ~.
Wykorzystując równanie Arrheniusa i przeprowadzając pomiar w dwóch
temperaturach różniących się o lOK, wyznacza się wartość energii
aktywacji reakcji inwersji sacharozy.
Aparatura
i odczynniki:
:2zlewki 150 ml
:2cylindry 50 ml
waga półtechniczna
stoper
sacharoza, HCL4M
-
~--
Schemat zestawu:
z
T
p
z - zasilacz
lampy sodowej
L - lampa sodowa
p - polarymetr z terrnostatowaną rurką polarymetrycmą
T - termostat
Wykonanie pomiarów:
1. Rozpuścić w zlewce odważkę 15 g sacharozy w 50 mI wody
destylowanej.
2. Zmierzyć temperaturę otoczenia. Włączyć termostat i ustawić
temperaturę wyższą o lOK od temperatury otoczenia.
3. Włączyć transformator do sieci i zapalić lampę sodową.
4. Nastawić okular polarymetru na najwyższą ostrość iwprawić się
w nastawianiu analizatora na jednakowe zaciemnienie obu pól (patrz
instrukcja przyrządu).
.
5. Do cylindra na 50 rnl wlać 20 ml HeL 4M
6. W drugim cylindrze odmierzyć :?O ml roztworu sacharozy,
II
wlać do niego kwas, dokładnie wymieszać i szybko wlać do rurki
polarymetrycznej bez płaszca grzejnego tak, aby utworzyła sie wypukła
powierzchnia cieczy, a następnie szkiełkiem ściąć menisk tak, aby nie było
pęcherzyków powietrza.
7. Umieścić rurkę w polarymetrze i możliwie szybko nastawić analizator
na jednakowe zaciemnienie obu pól, notując czas jako zerowy (włączyć
stoper). Następnie odczytać kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.
z dokładnością do 0,05°.
8. Odczytywać kąt skręcenia co 5 min: w ciągu 80 min. Nastawienie
analizatora rozpocząć pół minuty wcześniej. Musi być ono wykonane
w określonym czasie (sam odczyt można zrobić nieco póżniej).
9. W międzyczasie do cylindra 50 m1 wlać 20 mI HeL 4M, do drugiego
cylindra 20 m1 roztworu sacharozy i umieścić je w termostacie.
10. Po zakończeniu pomiarów (pierwszej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz