Adsorpcja - Chemisorpcja - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja - Chemisorpcja - sprawozdanie - strona 1 Adsorpcja - Chemisorpcja - sprawozdanie - strona 2 Adsorpcja - Chemisorpcja - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Warszawa, 09.12.2003
SPRAWOZDANIE Z CHEMII FIZYCZNEJ
Adsorpcja oranżu metylowego na węglu aktywowanym
Skład zespołu:
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
1. Joanna Krysiak
2.Maciej Cabaj
3. Cezary Samojłowicz
Prowadzący ćwiczenie: dr inż. H. Szatyłowicz
Podpis prowadzącego:
1.Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było sprawdzenie stosowalności izotermy Langmuira do opisu adsorpcji oranżu metylowego z roztworu wodnego na węglu aktywowanym.
2.Wprowadzenie teoretyczne
Adsorpcja jest zjawiskiem polegającym na zmianie składu fazy powierzchniowej (warstwy międzyfazowej) w porównaniu ze składami faz objętościowych. Najczęściej zjawisko to występuje na granicy faz: gaz-ciało stałe lub ciecz-ciało stałe. W warstwie powierzchniowej parametry intensywne zmieniają się w sposób ciągły od wartości odpowiadających wnętrzu jednej z faz do wartości odpowiadających wnętrzu drugiej z faz. W opisie zjawiska adsorpcji stosuje się dwa ważne pojęcia, a mianowicie:
Adsorbent - substancja (najczęściej ciało stałe), na powierzchni której następuje adsorpcja, zazwyczaj o dużej powierzchni właściwej (powierzchnia przypadająca na jednostkę masy układu);
Adsorbat - substancja (najczęściej ciecz lub gaz) ulegającą adsorpcji na powierzchni adsorbentu.
Adsorpcję można podzielić na dwie grupy, w zależności od istoty oddziaływań międzycząsteczkowych, których wynikiem jest badane zjawisko:
Chemisorpcja - wywoływana jest na skutek oddziaływań prowadzących do utworzenia połączeń chemicznych pomiędzy adsorbentem a adsorbatem. Chemisorpcja wymaga zazwyczaj znacznej energii aktywacji, jest zawsze jednowarstwowa a jej ciepło (rzędu ciepła reakcji chemicznych) maleje w miarę wzrostu pokrycia powierzchni.
Fizysorpcja - powodowana wyłącznie przez czynniki fizyczne, tzn. siły Van der Waalsa. Fizysorpcja, w przeciwieństwie do chemisorpcji jest zjawiskiem odwracalnym, którego ciepło jest rzędu ciepła kondensacji, a grubość warstwy adsorpcyjnej nie jest ograniczona do monowarstwy, jak przy chemisorpcji.
Zjawisko adsorpcji w układzie opisuje ilościowo wielkość zwana adsorpcją a(całkowita ilość adsorbatu w warstwie powierzchniowej), definiowana (w układzie ciecz-ciało stałe) następująco:
(1).
gdzie : / (g/g) - adsorpcja
V/ cm3 - objętość roztworu


(…)

…, że stan równowagi w układzie zamkniętym, dla którego podane zostały początkowe ilości substancji, można całkowicie określić za pomocą dwóch zmiennych niezależnych, bez względu na liczbę faz, składników i więzów) oraz regułą faz Gibbsa (dla dwuskładnikowego układu składającego się z dwóch faz objętościowych oddzielonych fazą powierzchniową przewidującą dwa stopnie swobody) podanie wartości parametrów…
…, kolby, lejki, sączki itp.)
waga analityczna
Zastosowano także następujące odczynniki: woda destylowana
0.1% roztwór oranżu metylowego
bufor ftalanowy (NaOH + KHC8H4O4) o pH = 5
węgiel aktywowany (rozdrobniona postać węgla naturalnego otrzymana sztucznie, o rozwiniętej powierzchni, charakteryzująca się dobrymi własnościami adsorpcyjnymi; otrzymywany z torfu, trocin, węgla drzewnego, kości oraz pół-koksu lub węgla brunatnego).
4.Wykonanie ćwiczenia
Korzystając z wyjściowego roztworu oranżu metylowego sporządzono 9 roztworów w następujący sposób:
do kolb miarowych o pojemności 100 cm3 odmierzono kolejno 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 oraz 2 cm3 roztworu oranżu metylowego;
dodano po 1 cm3 roztworu buforowego;
dopełniono wodą do kreski miarowej.
Do kolb stożkowych ze szlifem o pojemności 200 cm3 wsypano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz