Zastosowanie chromatografii gazowej do badań adsorpcji gazów - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Zastosowanie chromatografii gazowej do badań  adsorpcji gazów  - sprawozdanie - strona 1   Zastosowanie chromatografii gazowej do badań  adsorpcji gazów  - sprawozdanie - strona 2   Zastosowanie chromatografii gazowej do badań  adsorpcji gazów  - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Stanisław Kruś Warszawa
Jan Rymarczyk 2002.04.17
Michał Sajnoga
Sprawozdanie
Zastosowanie chromatografii gazowej do badań
adsorpcji gazów
1) Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska adsorpcji metodami chromatograficznymi (chromatografia gazowa). Wykonane pomiary umożliwią wyznaczenie wartości adsorpcji, sporządzenie wykresu izotermy adsorpcji oraz sprawdzenie stosowalności izotermy Langmuira oraz równania Brunauera, Emmetta i Tellera. 2) Podstawy teoretyczne
Adsorpcja to zjawisko zmiany składu warstwy międzyfazowej w porównaniu ze składami faz objętościowych. W układzie gaz-ciało stałe adsorbentem jest faza stała, a adsorbatem - gazowa. Do opisu adsorpcji w tym układzie sporządza się wykres izotermy czyli zależności wartości adsorpcji od ciśnienia adsorbatu. Zastosowania znajdują tu 4 równania: Henry'ego, Langmuira, BET i Freundlicha. Ich dokładność i stosowalność zależy od chemicznych i fizycznych zjawisk towarzyszących adsorpcji.
W celu wyznaczenia izoterm adsorpcji mając dane chromatograficzne możemy skorzystać z równania:
gdzie:
tR - czas retencji,
- średnia objętościowa szybkość przepływu gazu,
VM - objętość fazy gazowej w kolumnie,
m - masa adsorbentu w kolumnie,
a - adsorpcja,
c - stężenie równowagowe w fazie gazowej.
Wzór ten po przekształceniu umożliwia obliczenie wartości adsorpcji. Poprawną wartość adsorpcji otrzymujemy po uwzględnieniu dodatkowo zmiany szybkości gazu nośnego w kolumnie czyli obliczając współczynnik Jamesa-Martina. Końcowe wyrażenie na wartość adsorpcji ma postać:
gdzie:
k - stała detektora,
F0 - objętościowa szybkość przepływu gazu nośnego z kolumny,
m - masa adsorbentu w kolumnie,
w - stała szybkość,
- współczynnik Jamesa-Martina,
Sa - powierzchnia adsorpcji.
Do wyznaczenia izotermy adsorpcji wykorzystując dane elucyjne można wykorzystać następujące metody: maksimum piku, profilu piku oraz „poprawionego” profilu piku.
Układ pomiarowy
3


(…)


Stanisław Kruś Warszawa
Jan Rymarczyk 2002.04.17
Michał Sajnoga
Sprawozdanie
Zastosowanie chromatografii gazowej do badań
adsorpcji gazów
1) Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska adsorpcji metodami chromatograficznymi (chromatografia gazowa). Wykonane pomiary umożliwią wyznaczenie wartości adsorpcji, sporządzenie wykresu izotermy adsorpcji oraz sprawdzenie stosowalności izotermy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz