Wysokosprawna chromatografia cieczowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wysokosprawna chromatografia cieczowa - strona 1 Wysokosprawna chromatografia cieczowa - strona 2 Wysokosprawna chromatografia cieczowa - strona 3

Fragment notatki:


Chemiczna analiza instrumentalna -  ć wiczenia [MSZ]    1  Wysokosprawna chromatografia cieczowa /HPLC/    WST Ę P  Chromatografia jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod instrumentalnych w  chemii  analitycznej,  a  w  analizie  związków  organicznych  zajmuje  pozycję  lidera.  Zapewnia  ona  możliwość  identyfikacji  substancji  oraz  ich  ilościowej  analizy,  nawet  w  niskich  stężeniach w obecności innych związków.   Możliwość  rozdzielania  chromatograficznego  substancji  wynika  z  faktu,  że  poszczególne  składniki  próbki  w  niejednakowym  stopniu  ulegają  podziałowi  między  dwie  nie  mieszające  się fazy, przy czym jedna z tych faz jest ruchoma (tzw. eluent), a druga stanowi nieruchome  wypełnienie kolumny chromatograficznej (faza stacjonarna).     Zagadnienia do opracowania:  −  podział metod chromatograficznych,  −  parametry retencyjne,  −  kształt piku a izotermy podziału,  −  co to jest współczynnik podziału ,  −  jak wyznaczyć czas retencji substancji nie zatrzymywanej na kolumnie,  −  przyczyny rozmycie pików chromatograficznych,  −  co to jest sprawność kolumny chromatograficznej i od czego zależy,  −  co oznacza termin „wysokość równoważna półce teoretycznej”,  −  narysować zależność wysokości półki teoretycznej H od prędkości fazy ruchomej  w chromatografii gazowej i cieczowej,  −  jakie parametry charakteryzują zależność rozdzielczą kolumny,  −  fazy stacjonarne w chromatografii cieczowej,  −  detektory w chromatografii cieczowej,  −  elucja izokratyczna i gradientowa,  −  chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz,  −  analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej.    LITERATURA OBOWI Ą ZUJ Ą CA    Z. Witkiewicz,  Podstawy chromatografii , WNT, 1992, 2005.  Chemiczna analiza instrumentalna -  ć wiczenia [MSZ]    2  APARATURA ORAZ WIADOMO Ś CI OGÓLNE     Do wykonania analiz techniką chromatografii cieczowej służy chromatograf cieczowy.  W skład aparatu wchodzi:   − zbiornik lub zbiorniki z rozpuszczalnikami tworzącymi fazę ruchomą,  − kolumna wypełniona fazą stacjonarną, zazwyczaj umieszczona w termostacie w celu  utrzymania stałej temperatury procesu separacji,  − dozownik, który umożliwia wprowadzenie próbki do układu,  − detektor wykrywający rozdzielone na kolumnie składniki próbki,   − komputer, rejestrujący sygnał z detektora w postaci piku chromatograficznego.    Chromatograficzne  techniki,  w  których  stosuje  się  ruchomą  fazę  ciekłą,  to  chromatografie: 

(…)

… chromatografowanych, obecnych w fazie
ruchomej i nieruchomej, ustala się równowaga dynamiczna. Naturalne przemieszczanie się
substancji rozdzielanych w kolumnie następuje tylko w fazie ruchomej za pośrednictwem
gazu nośnego (chromatografia gazowa) lub eluentu (chromatografia cieczowa).
Zatem większe wartości K oznaczają dłuższy czas przebywania w fazie stacjonarnej i
późniejsze opuszczenie kolumny, czyli większą…
…” w chromatografii wymaga przede wszystkim
ilościowego określenia stopnia rozdzielenia za pomocą zdolności rozdzielczej RS. Tak jak
wcześniej wspomniano rozdzielenie substancji na kolumnie następuje na skutek ich
zróżnicowanych prędkości migracji. To czy dana faza stacjonarna (lub rozpuszczalnik) może
spowodować rozdzielenie substancji, zależy od termodynamicznych własności układu.
Sprawność rozpuszczalnika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz