ANALIZA MIESZANINY WIELOSKŁADNIKOWEJ Z ZASTOSOWANIEM

Nasza ocena:

4
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ANALIZA MIESZANINY WIELOSKŁADNIKOWEJ Z ZASTOSOWANIEM - strona 1

Fragment notatki:


ANALIZA MIESZANINY WIELOSKŁADNIKOWEJ Z ZASTOSOWANIEM WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Prowadzący ćwiczenie: dr Magdalena Surma Laboratorium 1. 108 , I piętro, III segment CEL ĆWICZENIA: ana liza jakościowa oraz ilościowa mieszaniny kwasów fenolow ych . ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA: podział metod chromatograficznych,
parametry retencyjne,
kształt piku a izotermy podziału,
co to jest współczynnik retencji k,
jak wyznaczyć czas retencji substancji nie zatrzymywanej na kolumnie,
przyczyny rozmycie pików chromatograficznych,
co to jest sprawność kolumny chromatograficznej i od czego zależy,
co oznacza termin „wysokość równoważna półce teoretycznej”,
narysować zależność wysokości półki teoretycznej H od prędkości fazy ruchomej w chromatografii gazowej i cieczowej,
jakie parametry charakteryzują zależność rozdzielczą kolumny,
charakterystyka wypełnień mikroporowatych,
fazy stacjonarne w chromatografii cieczowej,
detektory w chromatografii cieczowej,
elucja izokratyczna i gradientowa,
chromatografia w normalnym i odwróconym układzie faz,
analiza jakościowa i ilościowa w chromatografii cieczowej,
metody kalibracji.
WYKONANIE ĆWICZENIA: Wykonać analizę chromatograficzną mieszaniny oraz pojedynczych kwasów fenolowych. Ustalić czasy retencji składników mieszaniny i zidentyfikować je. Sporządzić roztwory wzorcowe o stężeniu podanym przez prowadzącego zajęcia. Wykonać analizę chromatograficzną roztwor ów wzorcow ych. OPRACOWANIE WYNIKÓW Według podanego na stronie www.mcm.ar.krakow.pl wzoru. : LITERATURA POMOCNICZA: Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii , WNT, 1992, 2005.
Inne dowolne materiały naukowe dotyczące wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa (HPLC) ChAI 201 3 1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz