Chemia analityczna-zadania - Elektroforeza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania - Elektroforeza - strona 1 Chemia analityczna-zadania - Elektroforeza - strona 2 Chemia analityczna-zadania - Elektroforeza - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 85. Jakie warunki musi spełniać ośrodek, w którym zachodzi elektroforeza? Podaj przykład takiego ośrodka. Od czego zależy szybkość poruszania się składników próbki w czasie elektroforezy? Jakie substancje nie mogą być rozdzielane tą metodą? Ośrodek musi utrudniać dyfuzję i konwekcję. Musi także istnieć pole elektryczne. Przykładem może być żel lub kapilara. Czynniki wpływające na elektroforezę: zewnętrzne - różnica potencjałów, natężenie prądu, pH, siła jonowa roztworu, temperatura. lepkość roztworu; wewnętrzne - ładunek, masa, zdolność do dysocjacji. Tą metodą nie można rozdzielać substancji niejonowych, zbudowanych z cząstek obojętnych. Zadanie 86. Wyjaśnij znaczenie terminu chromatografia żelowa (sączenie molekularne). Jeśli tą metodą rozdzielamy mieszaninę 3 polimerow (np. białek) o różnych masach cząsteczkowych 10, 50 i 250 kDa, w jakiej kolejności składniki tej mieszaniny opuszczą kolumnę chromatograficzną? Który z nich będzie miał najdłuższy czas retencji? Chromatografia żelowa metoda będąca odmianą chromatografii cieczowej. Polega na wprowadzeniu badanego roztworu na kolumnę wypełnioną usieciowanym, obojętnym chemicznie złożem i eluowaniu kolumny tym samym rozpuszczalnikiem. Rozdział związków dotyczy prawie wyłącznie związków
wielkocząsteczkowych i polega na frakcjonowaniu cząsteczek pod kątem różnicy ich masy i kształtu. Większe cząsteczki migrują przez kolumnę szybciej, a mniejsze wolniej. Wymywanie następuje w kolejności malejących rozmiarów cząsteczek. Próbka jest wymywana przed rozpuszczalnikiem. Skutkiem tego, czasy retencji są stosukowo krótkie.
Kolejność opuszczania kolumny chromatograficznej: 250 kDa, 50 kDa, 10 kDa. Najdłuższy czas retencji będzie miał polimer o masie 10 kDa. Zadanie 87. Opisz technikę wysokosprawnej (wysokociśnieniowej) chromatografii cieczowej (HPLC). Czym góruje ona nad zwykłą chromatografią cieczową? Jaki parametr charakteryzuje daną substancję w HPLC. Chromatografię przeprowadza sie w kolumnach ze stali nierdzewnej. Kolumny wypełnia się fazami stacjonarnymi specjalnie przygotowanymi do poszczególnych procesów chromatograficznych. Zdolność rozdzielania układu zależy od jednorodności drobnioziarnistego tlenku glinu stosowanego jako wypełnienie kolumny. Potrzebne jest nadciśnienie ułatwiające przepływ cieczy przez kolumny. Nadciśninie uzyskuje się
za pomocą odpowiedniej pompy i ustala wymaganą wartość w grancach 6,8-41,2 MPa, Przed naniesieniem substancji. Zainstalowane detektory mierzą róznice w absorpcji przy wybranych wybranych długościach fal lub róznicę w wartości refrakcji pomiędzy sygnałem odniesienia przechodzącym od zastosowanego rozpuszczalnika i sygnałem opuszczającego kolumnę wycieku. Umozliwia szybki, zautomatyzowany i precyzyjy rozdział związków, łatwe stosowanie gradientów,


(…)

… oznaczanie związków (pole powierzchnii nad pikiem), zastosowanie chiralnego złoża umozliwia rozdział enancjomerów. Daną substancję w HPLC charakteryzuje czas retencji.
Zadanie 88.
W jakich metodach analitycznych dana substancja charakteryzuje się czasem retencji, a w jakich
współczynnikiem Rf?:
a) chromatografia kolumnowa,
b) chromatografia cienkowarstwowa,
c) chromatografia gazowa,
d) analiza elementarna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz