Chromatografia cieczowa - zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chromatografia cieczowa - zagadnienia egzaminacyjne - strona 1 Chromatografia cieczowa - zagadnienia egzaminacyjne - strona 2 Chromatografia cieczowa - zagadnienia egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

WYSOKOSPRAWNA CHROMATOGRAFIA CIECZOWA (HPLC) ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA
SEMESTR IV
1. Chromatografia jako metoda rozdziału : współczynnik podziału - K, czas retencji - tr, czas martwy
- tm (t0), współczynnik pojemnościowy - k, współczynnik selektywności α, rozdzielczość kolumny
R, model kolumny: wysokość równoważna półce teoretycznej - H, liczba półek teoretycznych - N.
2. Rodzaje technik chromatograficznych: chromatografia jonowymienna (ang. Ion Chromatography),
wysokosprawna chromatografia cieczowa : w układzie faz: normalnych (ang. NP - HPLC) i
odwróconych (RP - HPLC) - typy wypełnienia kolumn w zależności od rodzaju chromatografii,
eluent, elucja
3. Z jakich elementów składa się sprzęt do wysokosprawnej chromatografii cieczowej?
4. Główne elementy detektora spektrofotometrycznego.
5. Analiza jakościowa i ilościowa: metody dodatku wzorca wewnętrznego i zewnętrznego, krzywa
kalibrowania.
Literatura:
1. I. Głuch, M. Balcerzak „Chemia Analityczna. Ćwiczenia laboratoryjne”, OWPW, Warszawa
2007
2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 1996.
3. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT 1992, 1995.
CHROMATOGRAFIA GAZOWA - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA
SEMESTR IV
1. Co wyróżnia chromatografię spośród innych metod analitycznych – istota procesu
chromatograficznego.
2. Klasyfikacja metod chromatograficznych – chromatografia gazowa a inne techniki
chromatograficzne – podobieństwa i różnice.
3. Jakie związki można oznaczać przy wykorzystaniu chromatografii gazowej – rodzaje tych
związków, jakie właściwości muszą posiadać, co to jest derywatyzacja.
4. Jakie zjawiska (oddziaływania) mogą występować w rozdziale chromatograficznym i na czym
one polegają – adsorpcja, desorpcja, rozpuszczalność, lepkość, itp..
5. Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć używanych w chromatografii gazowej związanych
z rozdziałem substancji na kolumnie – stała podziału – K; całkowity czas retencji – TR;
martwy czas retencji – TM; zredukowany czas retencji – TR’; objętość retencji – VR.
6. Sprawność kolumn chromatograficznych – znaczenie pojęć: wysokość równoważna półce
teoretycznej (WRPT) – h; ilość półek teoretycznych – n. Porównanie kolumn kapilarnych z
kolumnami pakowanymi – różnice.
7. Ogólny podział wypełnień chromatograficznych – chromatografia adsorpcyjna oraz
chromatografia podziałowa.
8. Jakie są i do czego służą elementy składowe aparatury do chromatografii gazowej.
9. Jaka jest podwójna rola dozowników oraz zastosowanie dozownika z dzielnikiem strumienia
analitu przed kolumną (split / splitless) lub z bezpośrednim wprowadzaniem próbki do
kolumny chromatograficznej (cold on column).
10. Zastosowanie i zasada działania detektorów: przewodnictwa cieplnego (katarometr, TCD),
płomieniowo-jonizacyjnego (FID), oraz spektrometru masowego jako sprzężenia z
chromatografią gazową (GC-MS).
11. Wpływ temperatury kolumny na rozdzielanie chromatograficzne składników mieszanin –
kiedy można zastosować rozdział w warunkach izotermicznych, a kiedy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz