Podstawy Analizy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Analizy - strona 1 Podstawy Analizy - strona 2 Podstawy Analizy - strona 3

Fragment notatki:


Zadania analizy żywności :
Określenie zawartości składników pokarmowych w surowcach, półproduktach, wyrobach gotowych
Kontrola jakości produkcji i przetwórstwa żywności
Działy analizy żywności :
Analiza sensoryczna - za pomocą zmysłów, organoleptyczna
Analiza składu chemicznego - metody chemiczne, enzymatyczne, instrumentalne
Analiza mikrobiologiczna - liczba i rodzaj drobnoustrojów występujących w żywności
Akty prawne regulujące Ze względu na szczególną rolę produkty żywnościowe podlegają opiece państwa i określonym ustawom
Dz. U. Nr171, poz. 1225 z 2006r., 25 sierpnia 2006r.
Ustawa określa:
Wymagania zdrowotne żywności
Wymagania dotyczące przestrzegania zasad higieny: żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Właściwości organów w zakresie przeprowadzania urzędowych kontroli żywności
Normy:
Wydaje Polski Komitet Normalizacyjny
Komórki podwykonawcze - Normalizacyjne Komisje Problemowe
Normami krajowymi są PN ustanawiane przez PKN, powstające na forum NKP, które odpowiadają za ich treść merytoryczną
Podział norm (pod względem treści merytorycznej)
Jakościowe
Precyzujące wymagania jakościowe dla danego produktu
Metodyczne
Szczegółowe procedury wykonywania oznaczeń zawartości składników
Ocena cech badanych produktów
Sposób pobierania próbek
Za normy międzynarodowe odpowiada
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (International Organisation for Standarisation - ISO)
Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (Codex Alimentarius Commision)
Stowarzyszenie Urzędowych Chemików Analityków
Normy nie są stałe, są uzależnione od dopływu wiedzy, wymagań w zakresie
Jakości produktów
Jakości analiz itp.
Nadzór nad żywnością Zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna
Organem wykonawczym są:
Państwowy Zakład Higieny (PZH)
Stacje sanitarno - epidemiologiczne (wojewódzki lub miejski)
Inspekcja weterynaryjna (dot. produktów zwierzęcych)
Stacje sanitarno - epidemiologiczne zależne od PZH posiadające działy higieny żywienia i żywności
BŁĘDY Błąd - rozbieżność między uzyskanym wynikiem oznaczenia, a rzeczywistą zawartością oznaczanego składnika w badanym materiale
Wynik niedoskonałości metod analitycznych, stosowanych przyrządów pomiarowych i osób wykonujących oznaczenie
Błąd bezwzględny - równy wartości bezwzględnej różnicy dokładnej wartości x i otrzymanej y


(…)

…, podczas ciągłego przepływu cieczy, jednakowe jej objętości w określonych odstępach czasu
Z produktów półstałych, gęstych, lepkich (np. masło, miód) pobiera się próbki ze zbiornika, po dokładnym wymieszaniu, za pomocą świdra rynienkowego lub odpowiednich miarek
Przy pobieraniu i przygotowywaniu próbek do oznaczania zawartości wody i składników odżywczych
Należy skrócić czas mieszania i rozdrabniania produktów
Unikać przegrzania homogenizatorów
Przechowywać próbki w czystych, szczelnie zamkniętych naczyniach w odpowiednich temperaturach
Witamin
Należy zabezpieczyć próbki przed ogrzewaniem, światłem, tlenem
W przypadku próbek przeznaczonych do oznaczania witaminy C dodać kwasu szczawiowego (kwas askorbinowy trwały w środowisku kwaśnym)
Składników mineralnych
Należy zwrócić uwagę na stosowanie odpowiednich młynków, noży, homogenizatorów ze względu na możliwość zanieczyszczeń
Uwagi ogólne:
Próbki produktów należy pobierać szybko i w taki sposób, aby jakość i skład produktów nie zmieniły się
Próbki z produktów ziarnistych poddaje się sproszkowaniu przez mielenie w młynkach lub rozcieranie w moździerzu
Produkty zawierające większe ilości wody rozdrabnia się w szarpakach nazywanych „wilkami” lub ściera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz