Chemia analityczna - Alkacymetria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - Alkacymetria - strona 1 Chemia analityczna - Alkacymetria - strona 2 Chemia analityczna - Alkacymetria - strona 3

Fragment notatki:

ALKACYMETRIA KRZYWA MIARECZKOWANIA Krzywa miareczkowania jest graficznym przedstawieniem przebiegu miareczkowania. Ogólnie  jest  to  zale ność  funkcyjna  między  logarytmem  stę enia  jednego  z  reagentów (oznaczonego lub titranta) a ilością dodanego titranta lub  proporcjonalnym  do  niej  stopniem miareczkowania funkcji. Praktycznie jest to zale ność jakiejś wielkości mierzonej (zmiennej podczas miareczkowania) od ilości dodanego titranta, np. SEMogniwa wskaźnika=f(Vo) A = f(Vt). Objętość  dodanego  titranta  mo na  równie   zastąpić  wielkościami  proporcjonalnymi    np. liczbą impulsów ładunkiem elektrycznym itp. W alkacymetrii pH = F(f) lub pH = f(Vt) Ułamek  zmiareczkowania  jest  to  stosunek  liczby  moli  (milimoli)  dodanej  titranta  do liczby moli (milimoli) substancji miareczkowanej F = o o t t V c V c lub stosunek objętości titranta dodanej do danego momentu Vt do objętości titranta dodanej w PR VtPR f =  tPR t V V =   t tPR t t C V C V =  o o t t C V C V Vo- objętość początkowa próbki Co-stę enie normalne oznaczonego składnika bowiem z definicji VtPRCt = VoCo kiedy to f = 1 f zmienia si ę  od 0 na pocz ą teku miareczkowania (bez dodania titranta) przez 1 - w PR do f 1 w zakresie tzw. przemiareczkowania. Znajomość  krzywych  miareczkowania  pozwala  na  przewidywanie  przebiegu  miareczkowań, dobór metod wyznaczania PR itp. Mo na wyró nić 5 przypadków miareczkowania alkacymetrycznego: 1)  mocny kwas mocną zasadą –alkalimetria; 2)  mocną zasadą mocnym kwasem-acydymetria; 3)  słaby kwas mocną zasadą-alkalimetria; 4)  słaba zasada mocnym kwasem-acydymetria; 5)  słaby kwas słabą zasadą i odwrotnie. Przypadek  5  praktycznie  nie  zachodzi,  bowiem  analityk  mogąc  wybrać  titrant  zawsze wybierze mocny kwas lub zasadę, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników Do obliczenia krzywej miareczkowania mo na wyj ść  z analizy stanów układów: f=0 0 1 1 Roztwór silnego kwasu [H3O +]=C HA Nadmiar silnego kwasu [H3O +]= V V V C V C o o o HA + − pH=7 z definicji Nadmiar silnej zasady [OH]= V V V C V C o o o HA + − 2 Roztwór silnej zasady [H3O +]= b w c k Nadmiar silnej zasady [OH -]= V V V C V C o HA o b + − pH=7 z definicji Nadmiar silnego kwasu [H3O +]= V V V C V C o o B HA + − 3 Roztwór słabego kwasu [H3O +]= HA a c k Układ buforowy Sól

(…)

… + V
k a + [ H 3O ]
[ H 3O + ]
ka
= α stopień dysocjacji kwasu
k a + [ H 3O + ]
gdy α = 1 mamy przypadek 1
c HAVo
ka
kw
)=
-[H3O+] równanie ogólne
(f+
Vo + V
k a + [ H 3O ]
[ H 3O + ]
ka

k a + [ H 3O + ]
α=1
1 przypadek
cHAVo
kw
(f-1) =
-[H3O+]
+
Vo + V
[ H 3O ]
f=0
Zało enia:
1) [H3O+]>>[OH-]
f=0→V=0
cHA ⋅Vo
(-1) = -[H3O+]
Vo
[H3O+] = cHA
0<f<1
<<
Zało enie
1) [H3O+]>>[OH-] niesłuszne dla f zbli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz