Kompleksy glebowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksy glebowe-opracowanie - strona 1 Kompleksy glebowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kompleksy glebowo-rolnicze na gruntach ornych
Wyróżniamy 14 kompleksów glebowo-rolniczych
1- pszenny bardzo dobry
2- pszenny dobry
3- kompleks pszenny wadliwy
4- żytni bardzo dobry
5- żytni dobry
6- żytni słaby
7- żytni bardzo słaby
8- zbożowo pastewny mocny
9- zbożowo pastewny słaby
10- pszenny górski
11- zbożowy górski
12- owsiano ziemniaczany górski
13- owsiano pastewny górski
14- gleby orne przeznaczone pod użytki zielone
Kompleksy użytków zielonych
1z- użytki zielone dobre i bardzo dobre
2z- użytki zielone średnie
3z- użytki zielone słabe i bardzo słabe
Kompleks rolniczej przydatności gleb - zbiór gleb należących często do różnych klas bonitacyjnych, które stwarzają optymalne warunki wzrostu i rozwoju dla określonych gatunków roślin uprawnych.
Kryteria wydzielania kompleksów rolniczej przydatności gleb:
- położenie gleby w terenie
- morfologia profilu glebowego
- wysokość nad poziomem morza
- warunki klimatyczne
Kompleksy wydzielane są na podstawie roślin wskaźnikowych
Kryteria jakie powinny spełniać rośliny wskaźnikowe
- powinny dobrze wykorzystywać wodę zgromadzoną w glebie w okresie zimowym
- powinny zajmować duże obszary upraw
- powinny charakteryzować się wiernością plonowania
Do roślin wskaźnikowych na niżu zalicza się pszenicę ozimą i rzepak na obszarach górskich rośliną wskaźnikową jest owies
Mapy glebowe
Podział wg charakteru i treści
Glebowe (glebowo-bonitacyjne)
Bonitacyjne
Glebowo-rolnicze
Glebowo-melioracyjne
Różne (mapy odczynu, zasobności)
Podział wg podziałki
Szczegółowe 1:10 000
Wielkoskalowe 1:25 000 do 1:50 000
Średnioskalowe 1: 100 000 do 1: 300 000
Przeglądowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz