Mapa glebowo-rolnicza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa glebowo-rolnicza - strona 1 Mapa glebowo-rolnicza - strona 2 Mapa glebowo-rolnicza - strona 3

Fragment notatki:


MAPA GLEBOWO ROLNICZA   Studium glebowo rolnicze. Mapy   glebowo   rolnicze   informują   o  właściwościach   i   przestrzennym   rozmieszczeniu  siedlisk rolniczych.  Integralną częścią mapy jest aneks liczbowy i  opisowy, który zawiera:  - opis środowiska przyrodniczego,  - charakterystykę rolniczą właściwości gleb, - opisy odkrywek reprezentatywnych,  -   ocenę   zasobności   gleb   w   składniki  pokarmowe,  -   wykaz   konturów   glebowo   rolniczych  wymagających   uregulowania   stosunków  wodnych, -   wykaz   konturów   wymagających   zmiany  sposobu użytkowania oraz  - wykaz konturów zagrożonych erozją,  - zestawienie gruntów ornych według stopnia  trudności uprawy. Przydatność map glebowo rolniczych w rolnictwie i innych dziedzinach gospodarki  przestrzenią jest bardzo szeroka. W interesującym nas zakresie rolniczego użytkowania  gruntów dotyczy ona przede wszystkim stworzenia wykazu konturów zagrożonych erozją,  kwestii racjonalnej produkcji roślinnej.  Mapa glebowo rolnicza służy do opracowania planów urządzeniowych gospodarstw  wielkoobszarowych, a w szczególności do zaprojektowania odpowiednich pól uprawnych i  płodozmianów   oraz   stanowi   pomoc   przy   doborze   do   poszczególnych   pól   właściwych  gatunków   i   odmian   roślin.   Daje   ona   możliwość   dostosowania   ogólnych   zaleceń  agrotechnicznych   do   konkretnych   warunków   lokalnych,   stanowi   też   podstawę   do  obiektywnego   określenia   możliwości   uprawy,   nawożenia   i   plonowania   roślin   na   danym  terenie.  W zakresie ochrony gruntów przed degradacją wskutek oddziaływania przemysłu -  mapy glebowo rolnicze wykorzystuje się głównie dla oceny szkód powstałych w wyniku  wpływu   zanieczyszczeń   industrialnych   oraz   do   projektowania   technologii   rekultywacji  terenów zniszczonych.  Mapę glebowo-rolniczą w skali 1:25 000 powiększamy do skali 1: 5 000 i zaznaczamy  na niej:  kompleksy rolniczej przydatności gleb,  typy i podtypy gleb,  gatunki gleb Gatunki gleb wyróżniamy kolorami (szrafem). Legenda:                 pgl - ....                 gl  - ....                 pgm - ....                 ps - ....                 pl. - ....                 Ls - .... 2            kompl. rol. prz.   gl. Bw       typ i podtyp gl    Oznaczenia do mapy glebowo-rolniczej  (legenda): Kompleksy rolniczej przydatności gleb:

(…)


A
B
gleby bielicowe i pseudobielicowe
gleby brunatne właściwe
Bw
gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne
C
Cz
Cd
D
Dz
F
czarnoziemy właściwe
czarnoziemy zdegradowane i gleby szare
czarnoziemy deluwialne (namyte)
czarne ziemie właściwe
czarne ziemie zdegradowane i gleby szare
mady
FG
G
Em
t
Et
m
T
M
R
Rb
Rc
Rd
mady glejowe
gleby glejowe
gleby mułowo-torfowe
gleby torfowo-mułowe
gleby torfowe…

utwory pyłowe pochodzenia wodnego

utwory ze skał magmowych
utwory ze skał osadowych o spoiwie niewęglanowym
v

utwory ze skał osadowych o spoiwie węglanowym
rędziny gipsowe
utwory deluwialne (namyte)
torfy niskie
torfy przejściowe i wysokie
wapno łąkowe
Oznaczenia szkieletowości:
skład mechaniczny bez znaku
podkreślenie składu mechanicznego jedną kreską
podkreślenie składu mechanicznego dwoma kreską
-
gs
gs
sz
r
sk
gleba bezszkieletowa (poniżej 10% szkieletu)
gleba słabo szkieletowa (10-25% szkieletu)
gleba silnie szkieletowa (25-50% szkieletu)
gleba b. silnie szkieletowa (50-75% szkieletu)
rumosz skalny (powyżej 75% szkieletu)
gleba skalista (lita skała)
Znaki dodatkowe:
w
skała węglanowa w podłożu gleb
niecałkowitych
p
oznaczenie pylastości gleb
-
zmiana składu mechanicznego występuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz