Fizyka i chemia gleb - strona 3

note /search

Podział skał osadowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

SKAŁY OSADOWE LUŹNE Zajmują ponad 90% obszaru Polski Utwory te dzielimy na: - żwiry a. pochodzenia wodnego b. zwałowe c. wietrzeniowe - piaski a. zwałowe b. wodnolodowcowe c. starych tarasów akumulacyjnych d. aluwialne holoceńskie e. wydmowe f. morskie g. deluwialne - gliny a. zwałowe ...

Naprawa właściwości gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Naprawa właściwości gleb Zanim zostanie podjęta decyzja o kierunku i sposobie rekultywacji pokrywy glebowej na danym terenie trzeba ustalić: • przyczynę degradacji gleby, • rodzaj czynnika degradującego (środek chemiczny, zmiany fizyczne, ...

Programy rolno-środowiskowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Unijne rozporządzenia w sprawie programów ochrony środowiska rolniczego Programy rolno-środowiskowe Rolnicy zobowiązują się przynajmniej przez pięć lat, stosować praktyki przyjazne dla środowiska, które zstąpią tradycyjne praktyki rolnicze, biorąc pod uwagę dodatkowo utratę dochodów, która wynika ...

Próchnica gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Formy próchnicy glebowej Mor jest formą próchnicy występującą przeważnie w glebach lasów iglastych i na wrzosowiskach. Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska, w których humifikacja i mineralizacja substancji organ...

Fizyka i chemia gleb-przykładowe zadania z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 3010

1. Obliczyć, o ile wzbogacone zostały zasoby wody w mm i m3ha-1 w 1-metrowym profilu glebowym na powierzchni 1,0 hektara, jeśli początkowa wilgotność objętościowa wynosiła W1 = 13 %, a na końcu okresu bilansowania odpowiednio W2 = 38 %. A=...

Rekultywacja gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Rekultywacja gruntów - nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości ubytkowych lub przyrodniczych przez właściwe Ukształtowanie Rzeźby terenu, poprawienie...

Retencja-opracowanie - magazynowanie wody

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Definicja małej retencji, podstawowe sposoby magazynowania wody. Retencja, mała retencja, pojecie szeroki zakres działan technicznych i nietechnicznych powodujacych poprawe jakosciowa i ilosciowa zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu ...

Rozwój techniki i rewolucja przemysłowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Odpady z produkcji rolniczej - możemy podzielić na naturalne i sztuczne Największy problem to ich zagospodarowanie w taki sposób aby nie szkodzić środowisku Rozwój techniki i rewolucja przemysłowa - Rozwój wynalazków - Tworzenie nowych maszyn rolniczych Zielona rewolucja Wprowadzenie nowych gat...

Różne metody pomiaru wilgotności gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1512

Metoda TDR, reflektometri domenowo-czasowej dla pomiaru wilgotności gleb, charakterystyka metody Najczęściej wykorzystywana jest metoda TDR ( Time Doman Reflektometry) - oparta na dielektrycznym pomiarze wilgotności z zastosowaniem reflektometrii domenowo- czasowej Metoda ta polega na pomiarze prę...

Siły wiązania wody w roztworze glebowym oraz bilans wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

O dostepnosci wody do systemu korzeniowego roslin decyduja siły wiazania wody w roztworze glebowym, czyli stan energetyczny wody wyrażony przez potencjał termodynamiczny 1)jw = jo+ jm+ jp potencjał wodny: macierzysty ciśnieniowy osmotyczny 2) jh = jg+ jm potencjał hydrauliczny:grawitacyjny, ma...