Podział skał osadowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział skał osadowych-opracowanie - strona 1 Podział skał osadowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SKAŁY OSADOWE LUŹNE
Zajmują ponad 90% obszaru Polski
Utwory te dzielimy na:
- żwiry a. pochodzenia wodnego
b. zwałowe
c. wietrzeniowe
- piaski a. zwałowe
b. wodnolodowcowe
c. starych tarasów akumulacyjnych
d. aluwialne holoceńskie
e. wydmowe
f. morskie
g. deluwialne
- gliny
a. zwałowe
b. wodnolodowcowe
c. wietrzeniowe
d. aluwialne
e. deluwialne
-Iły
a. lodowcowe
b. rzeczne
c. jeziorne
d. morskie
e. poznańskie (pstre)
f. wietrzeniowe
- utwory pyłowe różnej genezy
- lessy (eoliczne)
SKAŁY OSADOWE SCEMENTOWANE
- brekcje (ostrokrawędziste), zlepieńce (obtoczone)
- piaskowce
a. kwarcowe
b. arkozy - gruboziarnisty piaskowiec ze znaczną zawartością świeżych skaleni i niewielką ciemnych - spoiwo
krzemionokowo-żelaziste
c. szarogłazy - kwarc + skalenie + okruchy, skład drobnoziarnisty spoiwo krzemionkowo-ilaste (piaskowce i zlepieńce)
d. iłowce i łupki ilaste
SKAŁY OSADOWE ORGANOGENICZNE I CHEMICZNE
- wapienie (dewońskie, permskie, jurajskie, kredowe, trzeciorzędowe)
- dolomity
- margle torfy
a. niskie
b. wysokie
c. przejściowe
gytje - osady jeziorne (plankton + cz. mineralne + ekskrementy itp.)
- skały krzemionkowe
- gipsy i anhydryty
Podstawowym procesem, który warunkuje rozwój gleby, jest wietrzenie. Określa się go mianem procesu przygotowawczego, doprowadzającego do rozdrobnienia skały, a często także do zmiany jej składu chemicznego. W wyniku rozpadu i rozkładu skały litej powstaje zwietrzelina, która jest niezbędna do utworzenia gleby. W niektórych glebach luźne cząstki mineralne powstały w wyniku innych procesów (np. lessowy pył kwarcowy został nawiany przez wiatr lub namuły rzeczne naniesione przez wodę rzeczną.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz