Programy rolno-środowiskowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy rolno-środowiskowe-opracowanie - strona 1 Programy rolno-środowiskowe-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Unijne rozporządzenia w sprawie programów ochrony środowiska rolniczego
Programy rolno-środowiskowe
Rolnicy zobowiązują się przynajmniej przez pięć lat, stosować praktyki przyjazne dla środowiska, które zstąpią tradycyjne praktyki rolnicze, biorąc pod uwagę dodatkowo utratę dochodów, która wynika ze zmiany praktyk rolniczych.
Przykłady zobowiązań pokrywanych przez reżimy krajowe/regionalne związane ze przeistoczeniem rolno-środowiskowym są następujące:
• Wprowadzenie upraw przyjaznych dla środowiska
• Gospodarowanie pastwiskami w systemie niskiego obciążenia
• Pełne gospodarowanie uprawami rolniczymi i organicznym rolnictwem
Zachowanie wartości krajobrazów i cech historycznych, jak drzewa, rowy, ogrodzenia itp.
• Podtrzymywanie wysokich wartości siedlisk i towarzyszącej im bioróżnorodność
Co to są programy rolnośrodowiskowe?
Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc we wdrażaniu europejskiej sieci ekologicznej.
Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?
Składa się z czterech podprogramów:
I - ochrona różnorodności biologicznej obszarów wiejskich
II - ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu
III - rolnictwo ekologiczne
IV - ochrona zasobów genetycznych w rolnictwie
Gdzie będzie realizowany podprogram?
I - na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych /obszary przyrodniczo wrażliwe/. Na wyznaczonym terenie zachowanie bioróżnorodności zależeć będzie od kontynuacji tradycyjnych form użytkowania rolniczego. W skład tych obszarów wejdą: obszary chronione wraz z otulinami. Wstępnie oblicza się, że tereny te obejmą ok. 10% powierzchni kraju.
II - na terenie całego kraju, z wydzieleniem regionów w każdym z obszarów problemowych. W ramach podprogramu przewiduje się działania zachowujące i przywracające walory przyrodnicze, ochronę genetyczną roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, kształtowanie struktury krajobrazu, przeciwdziałanie erozji i obniżaniu retencji wodnej etc.
III - na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych
IV - na terenie całego kraju bez ograniczeń przestrzennych
Jakie są zalecenia minimum rolnośrodowiskowego?
właściwe stosowanie nawozów organicznych i mineralnych
• bezpieczne dla środowiska przechowywanie
odchodów zwierząt gospodarskich
• przestrzeganie zakazów obowiązujących podczas stosowania środków ochrony roślin
• zakaz wypalania traw
• zakaz emisji ścieków bytowych i płynnych nawozów organicznych do zbiorników otwartych i wód płynących
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz