Kształtowanie i ochrona środowiska-pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie i ochrona środowiska-pojęcia - strona 1 Kształtowanie i ochrona środowiska-pojęcia - strona 2 Kształtowanie i ochrona środowiska-pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Gazy szklarniowe -CO2, CH4, N2O, CFC11, CFC12, O3 tropo i stratosferyczny , wolne rodniki Cl i Br
Wachania temperatury na ziemi: -2 mld lat temu przedkarboński okres kształtowania się atmosfery- skład zmieniał się choć nie dużo
-wiek XX ocieplenie atmosfery - zakres wachań temperatury normalny , okres plejstoceński dobrze przedstawia charakter wachań 4 interglacjały 3 glacjały -tempo wachań rośnie gdy rośnie zawartość CO2 i metanu CH4 związków mających charakter cieplarniany
Związki ze względu na trwałość oddziaływania na klimat - długotrwałe- CO2, CH4, CFC, N2O wzrasta z powodu przemysłu chłodniczego , jeśli nie ograniczymy produkcji CO2 to w 2100 wzrośnie ona 2 razy
-bardzo długotrwałe- O2, N2
- krótkotrwałe reaktywne- NH3, SO2,. CO, HNO3, NO, H2S, O3, H2O2, CH, sadza, i para wodna
Skład chemiczny atmosfery- azot 78%, tlen20%, argon 1%, dwutlenek węgla 0,035%, neon 0,018%, hel 0,005%, metan O,0017%, krypton 0,0011%, wodór 0,0005%, podtlenek azotu 0,0003%, ksenon 0,0001%, ozon 0,00003%
Trendy klimatyczne: - temperatura przy powierzchni ziemi- globalna (1861-1991 trend +0,54 suma trendu 2,7) półkula PN(1851-1991 trend+0,58 trend suma 2,1), półkula PD( 1858-1991 trend +o,59 trend suma 2,6)
- temperatura w stratosferze - półkóla PN( 1958- 1991 trend -0,80trend suma 1,9) półkula PD (1964-1991 trend 1,89trend suma 2,8)
-temperatura przy poziomie morza -globalne (1910-1985 trend +9/=14 trend suma 2,9/3,2)
Efekt cieplarniany podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi spowodowane istnieniem atmosfery ziemskiej (temperatura ta wynosi średnio 14-15°C, bez atmosfery byłaby mniejsza o ok. 30°C). Atmosfera przepuszcza do powierzchni Ziemi znaczną część promieniowania słonecznego (promieniowanie krótkofalowe, od 0,1 do 4 µm), a zatrzymuje znaczną część promieniowania wysyłanego przez powierzchnię Ziemi (promieniowanie długofalowe, od 4 do 80 µm). Dzieje się to wg następującego schematu: promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest przez nią pochłaniane 45%(niewielka część zostaje odbita40%) i zamieniane na ciepło, a ogrzana powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie, które w dużym stopniu jest pochłaniane przez atmosferę (gł. przez cząsteczki pary wodnej, dwutlenku węgla oraz kropelki wody w chmurach); energia przekazana atmosferze jest przez nią wypromieniowywana (w postaci promieniowania długofalowego) gł. z powrotem w stronę Ziemi (tzw. promieniowanie zwrotne), częściowo w przestrzeń kosmiczną
Dziura ozonowa - zmniejszenie ilości ozonu pozornie przyczynia się do ochłodzenia klimatu ale również powiększa się dziura ozonowa zanika fito i zooplankton większy dopływ promieniowania UV Powstawanie ozonu- ozon powstaje w naturalnych warunkach w wyższej stratosferze w wyniku reakcji fotochemicznych pod wpływem krótkofalowego promieniowania ultrafioletowego, jego zawartość nie jest stała i obserwujemy jej zmiany wraz z wysokością , położeniem geograficznym , porą roku i doby, niewielka ilośc tego gazu wystepuje też przy powierzchni ziemi przenikając tam ze stratosfery i dzieki prądom powietrznym oraz zmarszczkom tworzonym przez tropopałze. W stratosferze fale o długości mniejszej niż 240 nm sa absorbowane przez cząsteczki telenu O2 które się rozdzielają na pojedyncze atomy O , te łączą się z innymi cząsteczkami tlenu dając czasteczki ozonu O2 +hv(fale

(…)

… lesna nadmierne pozyskiwane drewna
- rozwój przemysłu
- niewłaściwa gospodarka rolna na terenach nieleśnych doprowadza do obniżenia poziomu wód podziemnych
- składowanie w lasach odpadów i szamb
- stosowanie środków chemicznych
-eksploatacja turystyczna
-wszekla świadoma i nieświadoma nadmierna działalność ludzka
Las deszczowy- wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe dziewicza puszcza lasy tropikalne…
… metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno prawnych. Do tej pory w Polsce wydzielone zostały 72 obszary obszary.
W myśl Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. są to obszary obejmujące:
obszary specjalnej ochrony ptaków specjalne obszary ochrony siedlisk Celem powstania było ujednolicenie wspóldziałania wielu instytucji wspierających ochronę danych obszarów…
… o zachowanie siedlisk, gatunków czy też pojedynczych tworów przyrody w formach określonych w ustawie o ochronie przyrody  ale przede wszystkim nieustanne wysiłki  w kierunku zachowania całych ekosystemów leśnych jako przedmiotu gospodarowania i jednocześnie spełniania licznych funkcji ochronnych i społecznych. Trwale zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według planu urządzenia lasu, którego częścią…
…, Radzyń, Rozwadów, Rudnik,  Sarnaki,  Sobibór, Świdnik, , Strzelce Tomaszów, Włodawa, Zwierzyniec. W trakcie opracowania są programy ochrony przyrody dla nadleśnictw: Kraśnik i Gościeradów.
FORMY OCHRONY PRZYRODY     Ustawa o ochronie przyrody przewiduje objęcie najcenniejszych pod względem walorów przyrodniczych terenów ochroną poprzez tworzenie: parków narodowych rezerwatów przyrody parków…
… wokół gór lodowych cieplejsza woda zooplankton gorzej rozwiniety w wodzie ciepłej -lodowce- lód+ śnieg- gdy lodowiec kończy się na morzu duże klify cielenie , gdy jest na lądzie nie ma dużych klifów , 1,5- 2,5- odsunięcie lodowca od moreny czołowej ocieplenie klimatu, lód wewnątrz lodowca- dużo pęcherzyków powietrza i woda, woda pod lodowcem- bardzo wysoko zmineralizowana przy zamarzaniu wynurzanie…
… coś nie niszcząc innych elementów
- przezorność działania prewencyjne , prognoza oddziaływania na środowisko i raport oddziaływania przedsięwzięcia nasrodowisko
-zanieczyszczający płaci
-prawo do informacji i uczestniczenia w postępowaniach Cele ochrony przyrody
-utrzymanie procesów ekologicznych i stabilność ekosystemu
-zachowanie różnorodności biologicznej
-zachowanie dziedzictwa geologicznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz