Kształtowanie i ochrona środowiska

note /search

Kształtowanie i ochrona środowiska - 2009 poprawne odpowiedzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

J. Kida. Notatka składa się z 4 stron. Kształtowanie i ochrona środowiska 2009 poprawne odpowiedzi (prosto od Kidy , spisane ze zdjęcia nie zawsze wyraźnego ) 1. Celem ochrony litosfery jest (omów w dwóch zdaniach główne przesłanie tego celu - za prof. Kozłowskim, 1998): zahamowanie destrukcyjnyc...

Pytania: część Pereyma i Latocha

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

J maPEREJRO Wpływ topniejących  lodowców na ekosystem morski Duża dostawa wód słodkich. Pojawiają się ryby oraz ptaki, podwyższenie temp. wody - pojawiają się mniej odporne gatunki 2) O ile  większy jest udział  freonów  od  CO2 Chyba 11 3) Progn...

Pytania z egzaminu - Ochrona przyrody w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

pytania z egzaminu PEREYMA smog los angeles składniki cehcy charakterystyczne traktat z Mastrichtczynniki przyczyny i lata katastrofy w sudetach [problem lasów karkonowskich i izerskich] ile razy metan bardziej wpływa na podgrzanie atmosfery niż co2 i co jest miernikiem podgrzania atmosfery [co2...

Słowniczek - analiza zagrożeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

ANALIZA ZAGROZEN a)wypadki i katastrofy budowlane b)wypadki i katastrofy z emisją substancji chemicznych c)wypadki i katastrofy z emisja substancji radioaktywnych d)pozary e)ataki terrorystyczne i sabotaz ANTARKTYDA obszar bezpaństwowy, przedłużenie państw strefy polarnej, nie ma ludności tubylczej...

Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Program monitorowania antropogenicznych zmian w litosferze działalność człowieka, świadczącą m.in.o postępie gospodarczym, mająca ten postęp na celu przyczyniła się do rozwoju: przemysłu wydobywczego przemysłu przetwórczego komunikacji rolnictwa urbanizacji ∗ każda z wymienionych wyżej dziedz...

Kształtowanie i ochrona środowiska-pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1120

Gazy szklarniowe -CO2, CH4, N2O, CFC11, CFC12, O3 tropo i stratosferyczny , wolne rodniki Cl i Br Wachania temperatury na ziemi: -2 mld lat temu przedkarboński okres kształtowania się atmosfery- skład zmieniał się choć nie dużo -wiek XX ocieplenie atmosfery - zakres wachań temperatury normalny , ...