Słowniczek - analiza zagrożeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowniczek - analiza zagrożeń - strona 1 Słowniczek - analiza zagrożeń - strona 2 Słowniczek - analiza zagrożeń - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA ZAGROZEN a)wypadki i katastrofy budowlane b)wypadki i katastrofy z emisją substancji chemicznych c)wypadki i katastrofy z emisja substancji radioaktywnych d)pozary e)ataki terrorystyczne i sabotaz ANTARKTYDA obszar bezpaństwowy, przedłużenie państw strefy polarnej, nie ma ludności tubylczej, mało swiatła słonecznego, eksploatacja węgla kamiennego, niedżwiedzie polarne, duzo ptaków, wielka żyzność wód, duzo parków narodowych i rezerwatów, Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie 4 ekosystemy Ant arktydy: a)wody morskie fiordowe- duże dostawy wody słodkiej z lodowców wokół gór lodowych cieplejsza woda zooplankton gorzej rozwiniety w wodzie ciepłej b)lodowce- lód + śnieg- gdy lodowiec kończy się na morzu duże klify cielenie, gdy jest na lądzie nie ma dużych klifów, 1,5- 2,5- odsunięcie lodowca od moreny czołowej ocieplenie klimatu, lód wewnątrz lodowca- dużo pęcherzyków powietrza i woda, c)woda pod lodowcem- bardzo wysoko zmineralizowana przy zamarzaniu wynurzanie Krzyształów soli bardzo czysta, lód nalodziowy- woda wypływajaca z lodowca podczas zimy tworzy jeziora które bardzo szybko zamarzaja d)nagie skały - powierzchnie morenowe świerzo odsłonięte od lodowców niwporośnięte skały morenowe -tundra- flora prymitywna- mchy porosty trawy kwiaty drzena, fauna- ptaki lisy polarne renifery wół piżmowy niedźwiedź polarny, wieczna zmarzlina nie pozwala na zakorzenienie drzew CEL OCHRONY LITOSFERY - zachomaowanie destrukcyjnych procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze w celu zachowania ukształtowanych przez miliony lat cech przyrody nieożywionej niezbędnych dla przetrwania życia na ziemi CELE OCHRONY PRZYRODY a)utrzymanie procesów ekologicznych i stabilność ekosystemu b)zachowanie różnorodności biologicznej c)zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego d)zapewnienie ciągłości istnienia gatunków wraz z ich siedliskami e)ochrona walorów krajobrazowych f)kształtowanie właściwości postaw człowieka wobec przyrody CORINE system informacji na temat przyrody nadzorowany przez Europejską Agencję Środowiskową (EEA czyli European Environmental Agency). Celami programu są: a)realizacja polityki ekologicznej UE, która obejmuje ochronę bioróżnorodności we wszystkich wymiarach
b)określenie kierunku dotyczącego polityki ochrony przyrody, jej wdrażanie i pobudzanie różnych służb państwowych w tym wymiarze. Siedzibą CORINE jest Bruksela. CORINE stanowi podstawę dla systemu obszarów chronionych NATURA 2000 opartego na europejskiej sieci ekologicznej ECONET CZLOWIEK W SRODOWISKU POLAR NYM a)1912- Amundsen biegun południowy Piri biegun północny

(…)

… f)baza pokarmowa człowieka LAS DESZCZOWY - wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe dziewicza puszcza lasy tropikalne dżungla , średnia roczna temperatura 25-28 , roczna suma opadów 2 tys mm, brak pór roku LAS TROPIKALNY - na jego obszarze żyje ¼ ludności świata , 7 % lądu , zyje tam wiecej niż połowa wszystkich znanych gatunków, duże nagromadzenie gatunków MIEDZYNARODOWE REZERWATY BIOSFERY…
… i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach Dyrektyw. Zasady: W ramach programu wyznaczone zostają tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Special Protection Areas - SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują specjalne regulacje prawne. Każde państwo członkowskie musi opracować i przedstawić Komisji Europejskiej listę obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, zawierających gatunki i siedliska przyrodnicze umieszczone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej. Po przedłożeniu listy, następuje proces ewaluacji i selekcji obszarów na poziomie europejskim i obszar zostaje oficjalnie zatwierdzony…
… ilosci odpadow, szczegolnie na Arktyce (w PL - Dolny Śląsk, Górny Śląsk, płd Wielkopolski wyraźne pustynnienie - obszar Sahelu, wysycha jezioro Czad, płd Europa, śródziemnomorski obszar do Alp, Półwysep Indyjski i przedgórze Himalajów, Australia, Wielka Równina Amerykańska SMOG to słowo które powstało ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke - dym i fog - mgła. Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz