Prawo w ochronie środowiska - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo w ochronie środowiska - test - strona 1 Prawo w ochronie środowiska - test - strona 2 Prawo w ochronie środowiska - test - strona 3

Fragment notatki:


PYTANIA NA KOLOKWIUM Z PRAWA I  ROK, OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Ochrona stała jest :  a) ograniczona w czasie  b) Nieograniczona w czasie  c) dotyczy całego terytorium 2. Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  a) 80zł b 100zł c) 50zł 3. Opłata depozytowa za akumulator kwasowo ołowiowy wynosi a) 20zł b) 30zł c) 40zł 4. Powszechne korzystanie ze środowiska  a) Obejmuje korzystanie ze środowiska bez użycia instalacji w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz  gospodarstwa domowego b) Wymaga uzyskania pozwolenia c) Odpowiedzi A oraz B są prawidłowe 5. Najwyżej położonym źródłem prawa:  a) są umowy międzynarodowe b) jest konstytucja c) są akty prawa miejscowego 6. Akty prawa miejscowego: a) Zakres ich obowiązywania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu. b) Zakres ich obowiązywania jest powszechny, na terenie całego państwa. c) Nie są powszechnie obowiązujące 7. "ochrona" może być:  a) tylko stała b) tylko czasowa c) stała i czasowa 8. Źródła prawa w kolejności hierarchicznej:  a) umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, konstytucja, ustawa, rozporządzenie b) umowy międzynarodowe, Konstytucja, ustawa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego c ) Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawa, rozporządzenie, akty prawa miejscowego 9. Kto ma obowiązek prowadzenia rejestru?  a) organy administracji b) osoby posiadające własną działalność gospodarczą c) sanepid 10. Zanim zagospodarujemy grunt musimy sprawdzić w jaki sposób można wykorzystać dany grunt. Gdzie pozyskać  takie informacje? a) w prawie wodnym b) aktach planistycznych c) w prawie budowlanym 11. Prawo do wszystkich informacji o stanie środowiska mają:  a) tylko podmioty zanieczyszczające środowisko b) tylko wójt, burmistrz, prezydent c) każdy obywatel 12. Celem polityki ekologicznej państwa jest: a) utworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony przyrody b) utworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska c) zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego tylko współczesnemu pokoleniu 13. Zasadę prewencji opisuje zdanie: a) ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane,  ma obowiązek kierując się przezornością podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze b) ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, nie jest zobowiązany do  zapobiegania temu oddziaływaniu c) ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest zobowiązany do 

(…)

…) ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest zobowiązany do
zapobiegania temu oddziaływaniu
14. Strefę ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony:
a) bezpośredniej
b) pośredniej
c) bezpośredniej i pośredniej
15. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne
obejmuje:
a) dostęp do dokumentów oraz wstęp…
… hutę miedzi
b) może być utworzona na terenie składowiska odpadów komunalnych
c) jest tworzona na wniosek właściciela nieruchomości, której ma dotyczyć strefa
30. Najwyżej położone źródło prawa to:
a) rozporządzenia
b) konstytucja
c) ustawy
31. Opłatę za korzystanie ze środowiska uiszcza sie na konto:
a) WIOSiu
b) urzędu marszałkowskiego
c) prezydenta
32. Opłata eksploatacyjna dotyczy korzystania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz