Prawo w ochronie zdrowia

note /search

Prawo w ochronie środowiska - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Katalog źródeł prawa w konstytucji:  konstytucja-ustawa zasadnicza;umowy międzynarodowe, ustawy-  zaw delegacje,jaki org wydaje rozp i o czym; rozporządzenia-akty wykon, akty prawa miejscowego- samorządy terytorialne. Środowisko wg prawa: „środ” uzyska taki zasięg przedmiotowy jaki prawnie ma być...

Prawo w ochronie środowiska - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Ochrona stała jest: Nieograniczona w czasie  Obowiązek uiszczenia opłaty produkt nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  50zł Opłata depozytowa za akumulator kwas-ołowiowy wynosi 30zł  Powszechne korzystanie ze środ Obejmuje korzystanie ze środ bez użycia instalacji w cel...

Prawo w ochronie środowiska - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

1. Co jaki czas należy uiszczać opłatę eksplaotacyjną w prawie geologicznym i górniczym? Co 3 miesiące. 2. Kto jest zwolniony z prawa wodnego? Łodzie sportowo-turystyczne o ograniczonej nośności do 15 ton. 3. Akty planistyczne to: element prawa administracyjna.  4. Organ ustawodawczy: burmistrz. ...

Prawo w ochronie środowiska - test

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1638

PYTANIA NA KOLOKWIUM Z PRAWA I  ROK, OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Ochrona stała jest :  a) ograniczona w czasie  b) Nieograniczona w czasie  c) dotyczy całego terytorium 2. Obowiązek uiszczenia opłaty produktowej nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  a) 80zł b 100zł c) 50zł 3....

Prawo w ochronie środowiska - test - Ochrona wód

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3430

1. Energia jest produktem w rozumieniu POŚ a)  prawda b) fałsz 2. Środki transportu są urządzeniem w rozumieniu POŚ a) prawda  b) fałsz 3. Zanieczyszczenie to: a) emisja, która musi być szkodliwa dla zdrowia ludzi b) emisja, która musi być szkodliwa dla środowiska b) emisja, która może być szkodliw...

Cechy prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2751

CECHY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA   •   -         dostosowanie norm do ustawodawstwa Unii Europejskiej,  •   -         znaczną rolę /w porównaniu do systemów innych gałęzi prawa/ odgrywają  ratyfikowane umowy międzynarodowe /będące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw  R.P. częścią krajowego porządku prawn...

Elementy środowiska, rozwój zrównoważony.

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Elementy środowiska    Powierzchnia ziemi (art. 3 pkt 25 poś) - naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz  znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że  pojęcie "gleba" oznacza górną warstwę litosfery