Prawo w ochronie środowiska - pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo w ochronie środowiska - pytania - strona 1

Fragment notatki:


1. Co jaki czas należy uiszczać opłatę eksplaotacyjną w prawie geologicznym i górniczym? Co 3 miesiące. 2. Kto jest zwolniony z prawa wodnego? Łodzie sportowo-turystyczne o ograniczonej nośności do 15 ton. 3. Akty planistyczne to: element prawa administracyjna.  4. Organ ustawodawczy: burmistrz. 5. Która z zasad uzyskała range konstytucyjnej? Zasada zrównoważonego rozwoju. 6. W którym roku została uchwalona ustawa o Ochronie Przyrody? 2004 7. Organem administracji publicznej nie jest? Państwowa Rada OŚ 8. Określony nakaz zachowania się, zakaz określonego postępowania,wyrażane za pomocą  przepisów. Jest definicja: normy prawnej. 9. Ochrona nieograniczona w czasie to: ochrona stała. 10. W jakiej formie udziela się info o środ? Ustna, pisemna, wizualna. 11. W jakim przypadku składanie wniosku nie wymaga pisemnej zgody? Info nie wymaga  wyszukania, przypadek klęski żywiołowej,katastrofy nat. 12. Gł inspektor oś oraz Generalny Dyr OŚ podlega: Ministrowi Środowiska. 13. Do źródeł prawa należą: umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia. 14. Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju jest: społeczeństwo. 15. Ustawa o dostępie do info publicznej jest z roku: 2001. 16. Ocenę oddziaływania na środ zawsze muszą przeprowadzać? Przedsięwzięcia mogące  zawsze znacząco oddział na środ. 17. Organem uchwałodawczym w gminie jest? Rada Gminy. 18. Kiedy uiszcza się opłaty za korzystanie ze środ? Korzystanie wymaga pozwolenia,  wychodzi poza ramy. 19. Kto wymierza karę pieniężną?WIOŚ 20. Która z odp określa prawidłową hierarchię źródeł prawa w Polsce? Konstytucja. Umowy  międzynar, ustawy, rozporządzenia, akty prawne. 21. Korzystanie ze środ przysługuje: wszystkim obywatelom. 22. Obowiązująca ustawa o OP: 16 kwietnia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz