Ochrona bioróżnorodności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona bioróżnorodności - omówienie - strona 1 Ochrona bioróżnorodności - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona bioróżnorodności.
Konwencja o Bioróżnorodności z 1992 r.
Konwencja o obszarach wodno - błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego:
Ramsar (Iran) 1971 r.
Cel: ochrona obszarów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym i stworzenie międzynarodowej sieci takich obszarów
8 obszarów w Polsce: Biebrzański PN, Słowiński PN, Stary Milickie, Jezioro Łuknajno
Strony Konwencji ponoszą odpowiedzialność międzynarodową za ochronę, utrzymanie i racjonalne użytkowanie.
Konwencja o m międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem:
Waszyngton 1973 r.
Cel: ochrona przez reglamentację i kontrolę międzynarodowego handlu tymi gatunkami, a także rozpoznawalnymi częściami lub produktami tych gatunków.
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt:
Bonn 1979 r.
W Polsce: ochrona nietoperzy w Europie, ochrona małych waleni Bałtyku i Morza Północnego
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk:
Berno 1979 r.
Cel: ochrona fauny i flory europejskiej oraz jej siedlisk, promocja międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.
Światowa Strategia Ochrony Przyrody:
1980 r. - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)
Cel: przyczynianie się do trwałego rozwoju: utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostoją życia; zapewnienie trwałego użytkowania gatunków i ekosystemów; zapewnienie różnorodności genetycznej
Europejska Siec Ekologiczna (EECONET):
celem jest pokrycie Europy siecią rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych
Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej:
Sofia 1995
Cel: zintegrowanie zagadnień ekologicznych i zagadnień polityki społecznej; gospodarowanie we wszystkich sektorach mających wpływ na środowisko przyrodnicze oraz zwiększenie świadomości, zainteresowania i udziału społeczeństwa w kwestiach ochrony środowiska
Europejska Siec Ekologiczna Natura 2000
Program Działań na rzecz Terenów Chronionych w Europie „Parki dla życia”
cel: utworzenie skutecznego systemu parków narodowych i innych obszarów chronionych w Europie
Program UNESCO „Człowiek i Środowisko”
cel: tworzenie światowej sieci rezerwatów biosfery, czyli obszarów obejmujących niepowtarzalne ekosystemy lądowe, wodne lub inne, które posiadają znaczenie międzynarodowe
Ochrona bioróżnorodności w Polsce:
Krajowa Strategia Ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej - 2003 r.:

(…)

… jest poparte odpowiednimi sankcjami prawnymi
Instrumenty prawno-administracyjne
Zakazy i nakazy
Standardy (normy) Pozwolenia: inwestycyjne, zasobowe, emisyjne, na handel lub tranzyt
Procedury: lokalizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, oceny oddziaływania na środowisko, testowania i oznakowania produktów

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz