Fizyka i chemia gleb - strona 4

Skaly zbudowane z minerałów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Skaly zbudowane z mineralow. Podzial: a)magmowe-powstaja z magmy, mogą z niej krystalizowac rone mineraly, w zależności od składu, podzial: -glebinowe, powstaja na dużych głębokościach, -wylewne-magma idzie na powierzchnie. Stopien krystalizacji: -krystaliczne-z magmy krystalizuja mineraly, -polkrys...

Sorpcje - podział

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

Sorpcja chemiczna - polega na unieruchamianiu związków rozpuszczalnych i przez to do zabezpieczania ich przed wymywaniwem z gleby. Podlegają jej głównie rozpuszczalne formy węglanów, siarczanów, fosforanów: Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca2H2(PO4) + 2H...

Stosunki cieplne w glebie i deficyt powietrza w glebie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

Metody kształtowania stosunków cieplnych w glebie: 1. Nadmiar wody w glebie - stosujemy odwodnienie, czyli zwiększając odpływ H tym samym zwiększamy współczynnik odpływu a = H/P. Zmniejsza sie parowanie i większa ilość energii cieplnej idzie na ogrzanie gleby. 2. Brak wody w glebie lub niedobór (cz...

Systematyka gleb Polski 1989, jednostki podziałowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1134

1.Systematyka gleb Polski 1989, jednostki podziałowe: DZIAŁ-stanowi nadrzędną jednostkę systematyki gleb Polski. Obejmuje gleby wytworzone pod przemożnym wpływem jednego z czynników glebotwórczych( gleby litogeniczne, hydrogeniczne, ...

Układy depresyjne gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

UKŁADY DYSPERSYJNE GLEB KOLOIDY GLEBOWE Faza stała - związki mineralne, minerały pierwotne - minerały wtórne Faza płynna - wodne roztwory rzeczywiste i koloidalne o zmiennym składzie jakościowym i ilościowym Faza gazowa - składająca się z powietrza atmosferycznego, CO2 i pary wodnej Układ dysp...

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu srodowiska Dział II. PODSTAWOWE KIERUNKI OCHRONY SRODOWISKA Rozdział 1. Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin Art. 13. 1. Powierzchnia ziemi łacznie z gleba i rzezba terenu podlega ochronie, polegajacej w szczególnosci na zapobiegan...

Właściwości fizyczne wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Właściwości fizyczne wody: W warunkach naturalnych gleba może być wypełniona woda w różnym stopniu. - gdy: q = eo stan pełnego nasycenia (saturacji) - gdy: q 8,5 Mm (Richards 1956) obecnie uważa się pory o średnicy 30 mm (Turski 1984). Przemieszcza się pod wpływem sił cienkości w głąb

Ważniejsze procesy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Ważniejsze procesy: Proces brunatnienia. Polega na koagulacji koloidów żelaza i glinu i tworzeniu wokół ziaren glebowych otoczek żelaza i glinu. Tworz się brunatnej barwy poziom zwany poziomem brunatnienia Proces przemywania (lessives) Polega ...

Woda kapilarna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1134

Woda kapilarna, siły odpowiedzialne za jej występowanie, zjawisko wzniosu kapilarnego Ruch wody w glebie w strefie aeracji skierowany ku górze nazywany bywa podsiakiem kapilarnym Na granicy fazy stałej i ciekłej oraz ciekłej i gazowej w ka...

Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

POROWATOŚCIĄ nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki glebowej w nienaruszonym stanie. Porowatość absolutna - gdy w glebie nie ma żadnej wody (oprócz chemii związanej)...