Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie - strona 1 Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie - strona 2 Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POROWATOŚCIĄ nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki glebowej w nienaruszonym stanie. Porowatość absolutna - gdy w glebie nie ma żadnej wody (oprócz chemii związanej). Porowatość wolna - gdy w wodzie występuje woda higroskopowa. Porowatość zależy od:- czynników wewnętrznych, skład ziarnowy, zawartości próchnicy, tekstury i struktury gleby, fauna gleby i ilość korzeni- czynników zewnętrznych, klimat (wilgotność, temperatura), zabiegi agrotechniczne
Porowatość najczęściej wyznacza się na podstawie wyników oznaczeń gęstości właściwej i objętościowej . Porowatość ogólna oblicza się ze według wzoru: Gdzie: γ w - gęstość właściwa gleby [g*cm-3] , γ o - gęstość objętościowa gleby [g*cm-3]
Zjawisko histerezy wody glebowej, przyczyny powstawania
Przyczyna powstawania zjawiska to nieregularnosc kształtu porów, przy tym samym cisnieniu pF (np. jak rys. pF 3,0) w procesie odwodnienia i nawodnienia wystepuje inna ilosc wody w porach glebowych, róŻnice te sa czasem nawet kilku procentowe. Zjawisko to uwypukla sie w szczególnosci w glebach strukturalnych. Nieuwzglednianie tego zjawiska moŻe dawac niejednoznaczne rozwiazania w przypadku modelowania ruchu wody w glebie niejednoznacznosc pF=f(q) , j=f(q)
Melioracja - trwałe polepszanie właściwości fizyko wodnych gleby, głównie przez regulację jej stosunków wodnych.
Wady:
Zmiana krajobrazu rolniczego
Nieodwracalny zanik pierwotnych ekosystemów
Wymywanie nawozów
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i
gruntowych
Odpady z produkcji rolniczej - możemy
podzielić na naturalne i sztuczne
Największy problem to ich zagospodarowanie w
taki sposób aby nie szkodzić środowisku
Skutki intensyfikacji
• Emisje szkodliwych gazów
• Powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłów i kurzu
• Toksyczne wycieki pestycydów
Zanieczyszczenia wody i gleby
• Niszczenie bioróżnorodności
• Wprowadzanie obcych gatunków
• Zmiana krajobrazów rolniczych
Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka: gleby - magazyn wody, źródło paliw, materiałów, żywności, magazyn składników pokarmowych, filtr wody, miejscu obiegu składników pokarmowych i wody, miejsce składowania odpadów, środowisko życia roślin i zwierząt, składnik krajobrazu. Do najważniejszych z punktu widzenia rolniczego cech gleby należą:
- żyzność gleby
- urodzajność gleby
- produkcyjność gleby
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz