Gleby i ochrona gleb - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleby i ochrona gleb - omówienie - strona 1 Gleby i ochrona gleb - omówienie - strona 2 Gleby i ochrona gleb - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie gleby
Powierzchniowa część skorupy ziemskiej (litosfery) zdolna do zaspokajania potrzeb roślin (charakteryzująca się żyznością); wytworzona wskutek działania czynników glebotwórczych na określonej skale macierzystej. Jest tworem naturalnym, złożonym, dynamicznym i ożywionym. Ograniczona jest od dołu mniej lub bardziej zwartą skałą, od góry pokrywą roślinną i atmosferą.
2. Pojęcie gruntu
Część lub całość terenu objęta ustalonym sposobem użytkowania: grunty leśne, orne, pod wodami, użytki zielone itd. Pojęcie szersze obszarowo niż gleba, jak też inne w swej wymowie merytorycznej (mogą istnieć grunty bezglebowe). Z punktu widzenia złożonych obszarów antropogenicznie przekształconych, celowym wydaje się użycie łączne określeń, np. Gleby i grunty miejskie. W geologii i naukach pokrewnych pojęcie używane również w stosunku do wyizolowanych fragmentów litosfery: grunt zwięzły, grunt sypki itd.
W ekonomii grunty rozróżnia się w związku ze strukturą własnościową.
3. Pojęcie ziemi
Sztucznie utworzone podłoże, przeważnie dla celów ogrodniczych, bądź urządzania terenów zielonych na obszarach zurbanizowanych. Na ogół bogate w substancję organiczną i zasobne w składniki mineralne wg sztucznego uformowania pod potrzeby określonych roślin (np. ziemia liściowa, kompostowa, kwiatowa itd.).
Ziemia liściowa - powstaje z rozkładu liści drzew, ułożonych w pryzmy, zwilżanych wodą i mechanicznie przerabianych.
Ziemia inspektowa - powstaje z kompostowania częściowo rozłożonego obornika, użytego do ogrzania inspektu, wraz z podłożem mineralnym inspektu.
Ziemia darniowa - przekompostowana darń.
Ziemia torfowa - powstaje na bagnach torfowych, które są zalewane wodą zawierającą związki mineralne.
4. Pojęcie podłoża
Pojęcie określające wszelkie materiały, w których korzenią się lub mogą korzenić rośliny uprawne. Może dotyczyć zarówno wierzchniej warstwy gleby (roli), ziemi, jak też sztucznych materiałów utworzonych przemysłowo (wełna mineralna).
Rodzaje:
- igliwie
- torfy
- komposty
- gotowe substraty ogrodnicze
- ziemie ogrodnicze
- piasek, tłuczeń, żwir
- perlit
- wełna mineralna - specjalnie przetworzony materiał powstały ze skał bazaltowych, rozpylonych przy użyciu dużego ciśnienia
5. Czynniki glebotwórcze
- skała macierzysta
- rzeźba terenu
- klimat
- biosfera
- działalność człowieka
- czas
Materiałem, z którego powstają gleby są różne skały. W gleboznawstwie nazywamy je skałami glebotwórczymi (macierzystymi). Pod wpływem działania na nie innych czynników glebotwórczych ze skał glebotwórczych powstają gleby.


(…)

… są glebami powstałymi in situ (autogeniczne) odróżnieniu od gleb powstałych z materiału naniesionego z innych terenów - transport materiału skalnego (ex situ, allogeniczne)
25. Skały osadowe jako materiał glebotwórczy
Pochodzenia mechanicznego (okruchowe)
chemicznego
organicznego
Skały osadowe powstały w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego skał pierwotnych oraz ich przemieszczania…
… (bielicowania) białawą jasno-popielatą barwę. Trudniej rozpuszczalne związki Al, Fe i P oraz substancja organiczna akumulują się w poziomie wmywania (iluwialnym Bh, Bfe), występującym poniżej poziomu Ees. W wyniku procesu bielicowania powstają gleby silnie kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe roślin.
14. Proces płowienia i jego skutki
Zachodzi w warunkach przesiąkania przez profil glebowy wód opadowych o neutralnym lub alkalicznym odczynie. Jest charakterystyczny dla siedlisk lasu liściastego i mieszanego, doprowadzając do utworzenia gleb płowych. Polega na mechanicznym przemieszczaniu w głąb profilu glebowego substancji iłowej. W odróżnieniu od procesu bielicowania odbywa się bez chemicznych przemian materiału glebowego. Prowadzi do powstania w profilu glebowym zwykle wyraźnie widocznych poziomów: płowego…
…. Polega na akumulacji i przemianach materii organicznej, a także związków mineralnych, wchodzących w jej skład. W zależności od rodzaju roślinności oraz warunków oksydacyjno-redukcyjnych następuje w glebie nagromadzenie się większej lub mniejszej ilości substancji organicznej o różnych właściwościach. Pod roślinnością bagienną (trzciny, pałka wodna, tatarak, turzyce) powstaje swoista, mało zmieniona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz