Układy depresyjne gleb-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy depresyjne gleb-opracowanie - strona 1 Układy depresyjne gleb-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

UKŁADY DYSPERSYJNE GLEB
KOLOIDY GLEBOWE
Faza stała - związki mineralne, minerały pierwotne
- minerały wtórne
Faza płynna - wodne roztwory rzeczywiste i koloidalne o zmiennym składzie jakościowym i ilościowym
Faza gazowa - składająca się z powietrza atmosferycznego, CO2 i pary wodnej
Układ dyspersyjny - taki dwufazowy układ w którym cząstki ciała (np. ił) są rozproszone w innym ciele np. wodzie, która odgrywa rolę ośrodka dyspersyjnego. Właściwości układów dyspersyjnych zależą od właściwości ciała rozproszonego oraz właściwości ośrodka dyspersyjnego.
Układ monodyspersyjny - faza rozproszona posiada jednakowe wymiary
Układ polidyspersyjny - cząstki rozproszone mają różne wymiary.
W zależności od stopnia rozdrobnienia cząstek zawieszonych
wyróżniamy: 1. Zawiesiny- układy zawierające cząstki 0,1mm widoczne w
zwykłym mikroskopie, cząstki nie dyfundują, nie dializują,
pozostając na sączkach zwykłej bibuły.
2. Dyspersoidy- roztwory koloidalne - układy dyspersyjne zawierające cząstki o średnicy 0,1-0,001mm. Dyspersoidy słabo dyfundują, nie dializują, nie przechodzą przez ultrafiltry.
3. Roztwory rzeczywiste - zawierają cząstki

(…)

… przez ultrafiltry. Koloidy glebowe w gleboznawstwie to takie układy, które zawierają w ośrodku dyspersyjnym cząstki o średnicy <1mm lub 2mm.
Cechy układów dyspersyjnych:
Powierzchnia graniczna układów dyspersyjnych - najbardziej charakterystyczna wielkość układów dyspersyjnych. Określa wielkość powierzchni między fazą rozproszoną a ośrodkiem dyspersyjnym.
Stopień rozdrobnienia układu dyspersyjnego charakteryzuje jednostkowa powierzchnia właściwa
D =S/V [cm-1]
gdzie S-całkowita powierzchnia fazy rozproszonej, V-objętość fazy rozproszonej
Dlatego posiada niewielką pojemność sorpcyjną.
Cechy morfologiczne profilu glebowego:
- miąższość gleby- (gleby płytkie, średnio głębokie i głębokie),
- przejście poziomów,
- barwa gleby,
- stan uwilgotnienia,
- organoleptyczne określenie grupy granulometrycznej,
- struktura gleby,
- układ gleby,
- oglejenie- (plamiste, zaciekowe, marmurkowate, strefowe, całkowite),
- wytrącenia żelaziste (plamy, zacieki, smugi, konkrecje),
- odczyn gleby - pH,
- nagromadzenia CaCO3 w postacie twardej - laleczki węglanowe, lub miękkiej - pseudogrzybnie, naloty,
Opis cech morfologicznych uzupełniamy o obserwacje dotyczące zalegania zwierciadła wody glebowo-gruntowej oraz inne cechy nieujęte w spisie cech.
MORFOLOGIA PROFILU GLEBOWEGO
W opisie profilu glebowego wydziela się:
Poziomy glebowe:
• O - poziom organiczny
• A- poziom próchniczny
• E- poziom wymywania (eluwialny)
• B- poziom wzbogacania
• G- poziom glejowy
• P- poziom bagienny
• M- poziom murszowy
• C- poziom skały macierzystej
• D- podłoże mineralne podścielające gleby organiczne
• R- podłoże skalne lite lub spękane
• Wyróżnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz