SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 6041
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład) - strona 1 SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład) - strona 2 SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład) - strona 3

Fragment notatki:

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 4 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: cechy i właściwości gleb brane pod uwagę przy tworzeniu systematyki gleb, systematyka gleb, gleby fitogeniczne, gleby autogeniczne, gleby semihydrogeniczne, gleby hydrogeniczne, gleby napływowe, gleby słone, gleby autopogeniczne, rząd gleb, typ gleb, podtyp. Ponadto w notatce można znaleźć informacje o tym czym są koloidy glebowe, czym jest układ dyspersyjny, czym są kaolinity, co to jest próchnica koloidalna, jakie są sorpcyjne właściwości gleby.

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI:
Aktualna systematyka gleb opracowana przez PTG, opublikowana w 1999 roku, podobnie jak kilka poprzednich jej wersji opiera się na kryteriach genetycznych, a ogólniej przyrodniczych:
Cechy i właściwości brane pod uwagę:
- morfologia profilu glebowego w tym poszczególnych poziomów genetycznych
- właściwości fizyczne, fizyczno- chemiczne, chemiczne.
- ekologiczne
- elementy środowiska geograficznego
System hierarchiczny:
Jednostki tego systemu:
Dział gleb- jednostka nadrzędna obejmuje gleby wytworzone pod przeważającym wpływem 1, 2 czynników glebotwórczych lub też wszystkich czynników bez wyraźnej przewagi któregokolwiek. Gleby fitogeniczne- główny wpływ na cechy i właściwości ma skała macierzysta.
Gleby autogeniczne- gleby strefowe- gleby wytworzone pod wpływem grupy czynników glebotwórczych bez wyraźnej przewagi któregokolwiek z nich ( klimat, roślinność, skała macierzysta).
gleby semihydrogeniczne- decydujący wpływ wód gruntowych lub silnego oglejenia opadowego na dolne i podobne części profilu- na cechy w właściwości.
gleby hydrogeniczne- decydujący wpływ wód gruntowych aktualnie lub w niedennej przeszłości w całym profilu (anaerobiozę).
gleby napływowe- tworzące się ze współczesnych aluwiów na (mady) lub osadów morskich (marsze) oraz…
gleby słone- w profilu warstwy lub poziomy zawierające ponad 0,2% soli rozpuszczalnych w zimnej wodzie lepiej niż gips.
gleby autopogeniczne
Rząd gleb- jednostka wyróżniona w obrębie działu, gleby o podobnym kierunku rozwoju, mogą różnić się morfologicznie, ale zbliżone są pod względem ekologicznym.
Np. w dziale gleb autogenicznych rzędy: brunatnoziemne, bielicocziemne, w dziale gleb hydrogenicznych: gleby bagienne i pobagienne.
Typ gleby- jednostka podstawowa systematyki:
- taki sam układ głównych poziomów genetycznych
- podobne właściwości chemiczne i fizyczno- chemiczne
- podobny typ próchnicy
- względnie trwała faza ewolucyjna
- pozostaje w równowadze z aktualnym zbiorowiskiem roślinnym
Podtyp- ma cechy głównego procesu glebotwórczego nałożone są dodatkowo cechy innego procesu elementarnego np. na proces brunatnienia nakłada się niekiedy proces wymywania eluwialny, cechy dodatkowego procesu widoczne są w profilu.
Rodzaj- określony jest na podstawie genezy i właściwości skały macierzystej np. gleba wytworzona z marglu kredowego, piaski akumulacji lodowcowej, glina zwałowa, żwiry akumulacji rzecznej, piaski sandrowe itp.
Gatunek- określa uziarnienie utworu glebowego całego profilu ( gr. Granulometryczna= grupa mechaniczna) np. piaski luźne, iły właściwe, utwory słabo kamieniste i inne)


(…)

… (bardzo ważna!):
- silnie naładowany anion, otoczony przez rój zaabsorbowanych na powierzchni kationów
- głównie węgiel, wodór, tlen
- główny składnik kw. Humusowych i ich sole
- gł. Źródło ładunków ujemnych są grupy karboksylowe i fenolowe
- w środowisku kwaśnym wodór grup karboksylowej i fenolowej kwasu humusowego jest trudno wymieniany na inne kationy, przy wyższym pH może on być zastępowany efektywniej…
… tropikalnych, zdolność sorpcyjna jest mniejsza niż minerałów ilastych
Fe2O3- nH20- limonit i getyt
Al2O3- nH2O- g
krzemionka koloidalna
Alofeny
Koloidalny CaCO3
Koloidy glebowe:
- ponad połowę objętości gleb- faza stała ( odłamki skał, wietrzejące minerały, szczątki organiczne, próchnica, organizmy)
- pozostała część: faza płynna (= roztwór glebowy)
(zawiesiny, roztwory koloidalne, roztwory rzeczywiste…
…, dlatego działanie jest podobne
Koloidy:
- hydrofilowe i hydrofobowe- różnią się zdolnością zwilżania gleby
- dodatnio naładowane przyczyniają się do tworzenia struktury gruzełkowatej.
Sorpcyjne właściwości gleby:
- sorpcja- sorpcja jonowymienna+ zatrzymywanie przez glebę jonów, molekuł, cząstek zawiesin, które znalazły się w kontakcie z glebą.
- substancja zatrzymująca- sorbent
Mechaniczna- zatrzymywanie cząst…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz