podstawy glegoznawstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy glegoznawstwa - strona 1

Fragment notatki:

Kołłątaja w Krakowie. Notatka w formie prezentacji o objętości 42 slajdów w formacie .ppt.

Notatka to prezentacja na temat: podstawy gleboznawstwa i zawiera takie informacje, jak: elementy składowe roli, podział minerałów ilastych, minerały ilaste, materia organiczna, przemiany materii organicznej w glebie, znaczenie próchnicy dla żyzności gleb, właściwości fizyczne gleby, uziarnienie – kategorie agronomiczne, porowatość, właściwości termiczne, wpływ uprawy na zwięzłość gleby, plastyczność, właściwości chemiczne, skład chemiczny gleby, właściwości sorpcyjne gleby.

Ponadto prezentacja zawiera opis następujących zagadnień: porównanie pojemności sorpcyjnej koloidów glebowych, kationy wymienne w różnych glebach Polski, właściwości biologiczne gleb, organizmy glebowe, krążenie węgla, krążenie azotu, nitryfikacja, denitryfikacja, amonifikacja, wiązanie N, cele uprawy roli, struktura gleby, czynniki odpowiadające za powstawanie i trwałość agregatów, czynniki powodujące rozpad agregatów, wpływ uprawy roli na właściwości termiczne gleby, regulowanie właściwości chemicznych i biologicznych gleby, wprowadzanie do gleby resztek pożniwnych, agronomiczne właściwości roli.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiadomości z zakresu podstawy glegoznawstwa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz