Fizyka i chemia gleb - strona 5

Zanieczyszczenia gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Zanieczyszczenia w glebach moga wystepowac w różnej postaci: • czastek stałych, wymieszanych z gleba, przy czym mogą one być zrónicowane pod względem srednicy i kształtu oraz innych cech fizycznych, • błony otaczajacej ziarna glebowe (częste w przypadku pochodnych ropy naftowej), • zaadsorbowane...

Zasoby wody i sposoby pomiaru potencjału wodnego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1456

Sposoby pomiaru potencjału wody glebowej Potencjał wody glebowej całkowity potencjał wody glebowej: jt = jg+ jo+ jm+ jp [J kg-1] [J m-3 = N m-2] [J mol-1] jt - potencjał ogólny wody w glebie jg - potencjał grawitacyjny wody w glebie jo - potencjał osmotyczny, składowa zwiazana z koncentracja sol...

Znaczenie i właściwości wody molekularnej - higroskopijnej i blonkowat...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414

Znaczenie i właściwości wody molekularnej - higroskopowej i błonkowatej Ilość wody molekularnej zależy od składu granulometrycznego mineralnego i chemicznego oraz od zawartości substancji organicznej. Od Ilosci i rodzaju koloidów glebowych, składu jonowego i

Fizyka i chemia gleb - Odpowiedzi do egzaminu 2013 zima

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

1. Zadanie z autem W najwyższym punkcie mostu wartość siły dośrodkowej, dzięki której samochód porusza się po moście o krzywiźnie R jest równa różnicy dwóch sił realnie działających na samochód: siły ciężkości i siły sprężystości podło...

Prawo Gaussa cz. 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PRAWO GAUSSA. Strumień pola wektorowego. Strumień pola wektorowego o natężeniu przechodzący przez daną powierzchnię S definiujemy: . (1) Oznacza to, że powierzchnia przedstawiona jest za pomocą wektora doń prostopadłego, o długości proporcjonalnej do wielkości powierzchni - Rys.1. Obliczenie strum...

Prawo Gaussa cz. 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

4. Przykłady. W poniższych przykładach wyznaczać będziemy natężenie pola w odległości r od jednorodnej, nieskończonej nici, płaszczyzny jednorodnie naładowanej z gęstością powierzchniową ładunku δ, oraz kuli o gęstości ρ. 4.1. Liniowy rozkład masy. Masa rozłożona jest równomiernie na nieskończonej ...

Fizyka i chemia gleb - Przykładowe zadania (ZIMA) (2)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Egzamin termin n +1 (sesja zimowa) Automatyka i Robotyka Kosmonauta o masie m wylądował na kulistej, jednorodnej planetoidzie o promieniu R. Na jej powierzchni ważył 8-krotnie mniej niż na Ziemi. Dane jest przyspieszenie ziemskie g oraz stał...

Fizyka i chemia gleb - Przykładowe zadania (ZIMA)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

+gzamin termin n (sesja zimowa) Automatyka i Robotyka Na ciało o masie m poruszające się prostoliniowo z prędkością początkową V0 działa siła hamująca ruch, proporcjonalna do prędkości: F = -b·V gdzie b jest stałe. Znaleźć zależność ...

Fizyka i chemia gleb - Pytania z egzaminów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

1- Podaj założenia mechaniki klasycznej wyprowadź transformację Galileusza i udowodnij, że przeprowadza układ inercjalny w inercjalny. 2- Podaj założenia transformacji współr...

Fizyka i chemia gleb-egzamin 2008

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Fizyka i chemia gleb-egzamin 2008, tematy do egzaminu...