Fizyka i chemia gleb - Pytania z egzaminów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka i chemia gleb - Pytania z egzaminów - strona 1

Fragment notatki:

1- Podaj założenia mechaniki klasycznej wyprowadź transformację Galileusza i udowodnij, że przeprowadza układ inercjalny w inercjalny.
2- Podaj założenia transformacji współrzędnych Lorentza, wykaż, że należy uwzględnić również transformację czasu.
3- Znając transformację współrzędnych Lorentza wyprowadź transformację prędkości.
4- Wykaż, że gdy cząstka w układzie S' porusza się z prędkością światła a ukł. S' porusza się względem układu S z prędkością V wzdłuż x-ów to zasada niezmienniczości prędkości światła jest niespełniona dla transformacji Galileusza natomiast spełniona dla Lorentza.
4- Omów i podaj związki na dylatację czasu oraz kontrakcje przestrzeni jako efekty transformacji Lorentza.
Podaj zasadę korespondencji i wykorzystaj ją do znanych zależności w teorii względności w relacji do tych zależności w mechanice klasycznej.
Korzystając z definicji pracy wyprowadź w zakresie stosowania mechaniki klasycznej wyrażenie na energię kinetyczną i potencjalną. Objaśnij kolejne etapy przekształceń,
Udowodnij, że pole grawitacyjne Ziemi jest polem zachowawczym,
Znając relację między siłą zachowawczą, a energią potencjalną F=-gradU omów na przykładzie jak można znaleźć stan równowagi trwałej,
Dla równania ruchu ......................... znajdź: prędkość, przyspieszenie oraz wyrażenie na siłę, która powoduje taki ruch. Objaśnij wielkości występujące w równaniu ruchu,
Dla ruchu harmonicznego znajdź wyrażenie na energie kinetyczną, potencjalną oraz całkowitą podaj odpowiednie wykresy,
Mając dowolną bryłe sztywną dla której chwilowa oś obrotu przechodzi przez początek układu współrzędnych znajdź jedną ze składowych wektora momentu pędu i wylicz odpowiednie składowe tensora momentu bezwładności.
Podaj przykład kiedy wektor momentu pędu nie jest równoległy do osi obrotu bryły sztywnej. Podaj definicję osi głównych.
Napisz równanie ruchu Eulera, dla bryły sztywnej, objaśnij wielkości w nim występujące. Rozwiąż to równanie dla swobodnie obracającej się jednorodnej kuli. Podaj założenia dla takiego przypadku ruchu obrotowego,
Prędkość grupowa i fazowa w ruchu falowym: podaj definicję wzajemną relację między tymi wielkościami. Jak definiujemy ośrodek z dyspersją normalną i anormalną,
Omów zjawisko interferencji dla dwóch źródeł synchronicznych. Podaj i uzasadnij sposób liczenia amplitudy wypadkowej,
W zjawisku interferencji N źródeł synchronicznych odległych o wielkość a i emitujących fale o długości lambda wylicz przesunięcie fazowe dla fal emitowanych od sąsiednich źródeł synchronicznych. Znając wypadkową amplitudę:.........................................


(…)

… całkowitej energii potencjalnej od wzjemnej odległości atomów,
Omów wiązanie jonowe i kowalentne. Narysuj energie potencjalne w funkcji wzajemnej odległości atomów,
Podaj podstawowe założenia dotyczące równania Schrodingera. Napisz równanie zależne od czsu i stacjonarne równanie Schrodingera, objaśnij wielkości w nich występujące oraz podaj własności jakie musi spełniać funkcja falowa,
Co to jest relacja dyspersji jaka wielkość występująca w równaniu Schodingera ma istotne znaczenie dla charakteru relacji dyspersji; uzasadnij,
Korzystając z stacjonarnego równania Schrodingera rozwiąż zagadnienie elektronu znajdującego się w studni potencjału o nieskończonych brzegach. Podaj założenia, omów warunki brzegowe i korzystając z zasady nieoznaczoności Heisenberga wyjaśnij dlaczego elektron nie może znajdować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz