Sorpcje - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sorpcje - podział - strona 1 Sorpcje - podział - strona 2

Fragment notatki:

Sorpcja chemiczna - polega na unieruchamianiu związków rozpuszczalnych i przez to do zabezpieczania ich przed wymywaniwem z gleby. Podlegają jej głównie rozpuszczalne formy węglanów, siarczanów, fosforanów:
Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca2H2(PO4) + 2H2SO3
Podobnie powstają nierozpuszczalne siarczany i węglany:
Ca(HCO3)2 + MgSO4 = Mg(HCO3)2 + CaSO4
Sorpcja biologiczna - polega na gromadzeniu różnych związków mineralnych poprzez wbudowywanie ich w materię organiczną Szczególnie sorbowane są w ten sposób azot, fosfor, potas, siarka
Sorpcja mechaniczna - polega na zatrzymywaniu w drobnych porach glebowych cząstek organicznych i mineralnych których średnica jest większa od średnicy tych por. Dzięki tego rodzaji sorpcji w glebie mogą powstawać warstwy nieprzepuszczalne
Sorpcja fizyczna - jest to zdolność fazy stałej gleby do zatrzymywania na swojej powierzchni gazów, par, molekół i mikroorganizmów. Zależy ona od napięcia powierzchniowego i całkowitej powierzchni sorbentów. Jest ona wywołana dążeniem do zmniejszenia stanu energii powierzchniowej przez ciała wykazujące wysoki stopień dyspersji.
Może być dodatnia lub ujemna.
Sorpcja dodatnia polega na przyciąganiu na przyciąganiu przez cząstki glebowe substancji powodujących zmniejszenie napięcia powierzchnioowego (np. kwasy organiczne, alkaloidy, barwniki). Sorpcja ujemna - polega na odpychaniu przez cząstki glebowe substancji powodujących zwiększenie napięcia powierzchniowego (np. kwasy nieorganiczne, sole, cukry)
sorpcja fizyczna prowadzi do powstawania różnych stężeń roztworów co ułatwia pobieranie składników przez rośliny, a także powoduje wymianę gazów pomiędzy glebą a powietrzem atmosferycznym.
Pojemność sorpcyjna gleby
Pojemność sorbcyjna oznacza sumaryczną ilość wszystkich kationów lub anionów, które mogą być zasorbowane przez określoną masę gleby.
T = S + Hh [cmol(+)/kg]
gdzie: T- pojemność sorpcyjna gleby, S - suma kationów zasadowych, Hh - suma kationów o charakterze kwaśnym
Vh = S/T * 100 [%]
gdzie: Vh - stopień wysycenia gleb kationami zasadowymi gleby bielicowe i bielic 5-20%
płowe i glejowe 20-50%
gleby brunatne kwaśne 30-50%
gleby brunatne właściwe50%
czarnozieme50%
mady 50%
redziny 90-100%


(…)

… zasadowymi gleby bielicowe i bielic 5-20%
płowe i glejowe 20-50%
gleby brunatne kwaśne 30-50%
gleby brunatne właściwe>50%
czarnozieme>50%
mady >50%
redziny 90-100%

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz