Rekultywacja gruntów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekultywacja gruntów-opracowanie - strona 1 Rekultywacja gruntów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rekultywacja gruntów - nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartości ubytkowych lub przyrodniczych przez właściwe Ukształtowanie Rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie Stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub Zbudowanie Niezbędnych Dróg
.
FAZA PLANOWANIA
Studia kameralne - obejmują ogólne prace bibliograficzne, kartograficzne, wypisy, analizę
przekształceń architektury krajobrazu, wytyczne do prac terenowych oraz określenie
Koniecznych dalszych studiów.
Studia kartograficzne (w tym planistyczne) - przeprowadza się w oparciu o mapy i podkłady
Geologiczne, hydrologiczne i inne. Dostosowana właściwie szczegółowość w przypadku
opracowań dotyczących krajobrazów zamknietych, tj. miast, osiedli, parków itp. uzyskuje sie
korzystajac z materiałów zakresu miejscowego - o skali 1:10000, 1:5000 i wiekszej. W
kadym przypadku przyjmuje sie zasade, e roboczo naley pracowac na mapach w skalach
wiekszych, w ostatecznej wersji pomniejszajac opracowanie do skali zasadniczej (np.
opracowujac obszar w skali 1:100000, studia robocze naley prowadzic na mapach 1:25000-
50000).
Studia terenowe - maja za zadanie wyjasnic z jakim krajobrazem i o jakich cechach
szczegółowych i rozkładzie przestrzennym tych cech mamy do czynienia, a take
zweryfikowac tezy ustalone w trakcie prac kameralnych.
FAZA PROJEKTOWANIA
FAZA REALIZACJI
Ustalenia wstępne:
- stan środowiska przyrodniczego i jego elementów,
- lokalne i napływowe zagrożenia dla czystości środowiska,
- przekształcenia mechaniczne gruntów w obszarze przeznaczonym do
rekultywacji,
- rodzaj występujących zanieczyszczeń i ich koncentracji,
- fizyczny stan zanieczyszczeń w glebie,
- właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne substancji skażających,
- skład granulometryczny gleb i zawartość w nich substancji organicznej,
- wielkość i struktura wewnętrzna obszaru zanieczyszczonego oraz jego
historia.
Podstawowe zasady rządzące doborem metod rekultywacyjnych:
- skuteczność,
- możliwie niski koszt,
- szybkość przystosowania terenu do pełnienia nowych funkcji,
- dopasowanie do określonych warunków przyrodniczych,
- dobór gatunków roślin do nasadzeń i siewu
- dopasowanie do skali przedsięwzięcia,
- techniczne i technologiczne przygotowanie realizatora. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz