Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych - omówienie - strona 1 Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r.
Ochrona polega zwłaszcza na:
Ochronie ilościowej (ograniczaniu zmian przeznaczenia)
Poprawianiu wartości użytkowej i zapobieganiu obniżaniu produktywności
Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych
Rekultywacja
Zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych
Ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi
Ochrona ilościowa:
Na cele nierolnicze przeznaczać przede wszystkim nieużytki potem grunty o najniższej klasie
Ograniczanie ujemnych oddziaływań na grunty budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową
Procedura odrolnienia:
Nie wymagają tej procedury m.in.:
lokalizacja drogi publicznej
okresowe wyłączenie gruntów z produkcji związane z podjęciem natychmiastowych działań interwencyjnych dla zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub wypadków losowych
Zmiana przeznaczenia gruntu nie oznacza jeszcze dopuszczalności wyłączenia go z produkcji rolnej (leśnej)
Decyzja wyłączeniowa - potrzebna dla:
Użytków rolnych z gleb wyższych klas
Decyzje wydaje - starosta
Można nałożyć obowiązek zdjęcia i przeniesienia we wskazane miejsce próchniczej warstwy gleby
Przeznaczonych na cele nierolnicze (nieleśne) gruntów leśnych
Decyzje wydaje dyrektor regionalny Lasów Państwowych/ dyrektor PN
Jakościowa ochrona gruntów rolnych:
Na właścicielu gruntów będących użytkami rolnymi spoczywa obowiązek przeciwdziałania:
Degradacji gleb (w tym erozji)
Ruchom masowym
Starosta lub dyrektor regionalny Lasów Państwowych może nakazać, zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów lub założenie trwałych użytków zielonych
Na koszt Funduszu Ochrony gruntów Rolnych
Jeżeli spowoduje to zmniejszenie produkcji rolnej to właściciel ma prawo do 10letniego odszkodowania z funduszu
Plan gospodarowania na zdegradowanych gruntach rolnych - dla gruntów na „obszarach ograniczonego użytkowania” wokół zakładów przemysłowych i innych zdegradowanych działalnością zakładów
Na kosz zakładów
W planach m.in. dozwolone kierunki produkcji i zalecenia
Sankcja za niezastosowanie się do planu - nakaz zniszczenia upraw, przemieszczenia zwierząt lub ich uboju (bez odszkodowania)
Gdy zastosowanie się powoduje

(…)

… z odrębnych przepisów (np. teren pogórniczy, składowisko odpadów)
1
2
Decyzja administracyjna:
Zasadniczo - marszałek województwa po opinii izby rolniczej
MŚ - grunty leśne będące własnością SP
MRiRW - gdy zwarty obszar gruntów klas I-III przekracza 0,5 ha
Miejscowy plan zagosp. przestrz.:
Wniosek
TYLKO WÓJT
(nie inwestor)
Wraz z wnioskiem także ekonomiczne uzasadnienie (suma należności i opłat rocznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz