Zadrzewienie

Użytki gruntowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Użytki gruntowe: użytki rolne grunty leśne oraz zadrzewione lub zakrzewione grunty zabudowane...

Prawo zobowiązaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

zabudowane - grunty pod stawami - rowy Grunty leśne: - lasy - grunty zadrzewione i zakrzewione - zadrzewienia...

Założenia podatku rolnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach...

ROLNICTWO ŚWIATA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

); 2- UŻYTKI ZIELONE (ŁĄKI, PASTWISKA); 3- LASY I ZADRZEWIENIA (PARKI); 4- INNE (TERENY ZAJĘTE...

Pytania z egzaminu z odpadów i lasów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

jest każdy zadrzewiony obszar o powierzchni powyżej 14. Starodrzew to 15. Martwe drzewa w lesie 16. Ochrona różnorodności...

Bioróżnorodność, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

w różnym stopniu rozwoju czy stogi siana - obfitość elementów nieprodukcyjnych (zadrzewienia, żywopłoty) 2...

Podatek rolny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych...