pytania z egzaminu z odpadów i lasów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania z egzaminu z odpadów i lasów - strona 1

Fragment notatki:

Odpady
1. Wskaż najczęściej występującą frakcję odpadową powstającą w gospodarstwach domowych 2. Największy poziom recyklingu jest obecnie notowany w stosunku do odpadów 3. Najmniej pożądany sposób gospodarowania odpadami obejmuje 4. Geomembrany to 5. Piroliza to 6. Kompostownia nie przeprowadza się w 7. Tworzywo sztuczne, z którego wytwarzane są butelki napojów chłodzących nosi nazwę 8. Które z poniższych rodzajów papierów nie nadaje się do powtórnego przetworzenia 9. Kolorem czarnym oznaczono pojemniki na odpady służące gromadzeniu 10. Kolorem niebieskim są oznaczone pojemniki do selektywnej zbiórki 11. Części organiczne i resztki pożywienia są zbierane do pojemników o kolorze 12. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się 13. Odpady medyczne stanowią grupę 14. Średnia produkcja odpadów w Polsce na mieszkańca rocznie wynosi około 15. Do kompostowania nie powinno się przeznaczać: 16. Przepracowane oleje to 17. Odpady wiejskie najczęściej są pozbawione 18. Jedne najbardziej toksycznych związków powstających podczas spalania odpadów to 19. Gaz składowiskowy to 20. Osady ściekowe nie mogą być wykorzystane do
Lasy
1. Lesistość Polski wynosi: 2. Dominującymi gatunkami lasotwórczymi w Polsce są 3. Gatunkami drzew objętymi ochroną gatunkową są 4. Gatunkami drzew objętymi ochrona są 5. Lasy mogą pełnić następujące funkcje ochronne 6. Produkcyjna funkcja lasu jest realizowana poprzez 7. Ochronna funkcja lasu jest realizowana poprzez 8. Las o charakterze zbliżonym do naturalnego posiada następujące cechy 9. Ochrona i zrównoważone użytkowanie zasobów leśnych odbywa się poprzez 10. Ochrona zwierząt na terenach leśnych odbywa się poprzez 11. Gradacja to 12. Zapobieganie stratom spowodowanym przez szkodniki owadzie polega na 13. Lasem jest każdy zadrzewiony obszar o powierzchni powyżej 14. Starodrzew to 15. Martwe drzewa w lesie 16. Ochrona różnorodności genetycznej rodzimych drzew może być prowadzona w
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz