Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie - strona 1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona gruntów rolnych i leśnych( biologiczna, techniczna, prawna).
Ochrona gruntów rolnych i leśnych zawiera się w:
• Planie rozmieszczania użytków rolnych, leśnych, wodnych, terenów o innej funkcji.
• Kierunku intensyfikacji produkcji rolnej.
• Planie scalenia i ochrony gruntów przed erozją
• Plan zagospodarowania:
a) Rekultywacja: Kierunki: rolniczy, leśny, rybacki, rekreacyjny, melioracyjny
( w tym zbiegi:
• Biologiczne: kierowanie, przyśpieszenie procesów glebotwórczych na przygotowanym terenie
• Techniczne: pokrycie terenu warstwą gleby o odpowiedniej grubości, neutralizacja szkodliwych
substancji)
b) Plan zagospodarowania terenów zdegradowanych: Nadawanie wartości użytkowej rzeźbie
terenu, właściwości fizyczno-chemicznych gruntów, uregulowanie stosunków wodnych, umocnienie
skarp, budowa dróg dojazdowych, płodozmian, kierunki orki, transformacja.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych pod względem prawnym:
1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji
rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej,
3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek
działalności nieleśnej,
4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.
II wersja
Ochrona gruntów rolnych i leśnych (nowe GUTR)
1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji
rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej,
3) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek
działalności nieleśnej,
4) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz